แนะนำหนังสือ
แนะนำคลิป...
พยากรณ์อากาศ


Visitors
5
Articles
435
Web Links
7
Articles View Hits
3239268
จำนวนผู้ใช้งาน ที่กำลังเข้าถึงเว็บไซต์

We have 14 guests and no members online

สถิติจำนวนผู้เข้าชม
1197215
วันนี้่วันนี้่413
เมื่อวานเมื่อวาน610
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้261
เดือนนี้เดือนนี้18018
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1197215
วันที่เข้าชมมากที่สุด 09-24-2012 : 1942
Statistik created: 2014-12-18T03:13:47+00:00
54.227.54.85
Guests 7
Now Online
-
ข้อมูลนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ปี ๒๕๕๘1. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร

รศ. ดร.นพ.พิทยา  จารุพูนผล

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

มีผลงานในการบริหารสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข ผลิตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ เป็นประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ๓ สมัย และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายด้านสาธารณสุขภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุขในระดับนานาชาติ และได้รับความไว้วางใจจากองค์การอนามัยโลก ในการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ในประเทศภูฏาน2. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ

นายสัมพันธ์  อัมพุธ

ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ที่มีการศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพของพื้นที่ และนำผลการศึกษาวิจัยมาใช้แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถลดการแพร่ระบาดของวัณโรค โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก และพัฒนารูปแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาหมู่บ้านและตำบลจัดการสุขภาพ ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗3. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ

นางสิริภากร  แสงกิจพร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพันธุกรรมทางคลินิก

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เป็นผู้วิจัยและพัฒนาชุดทดสอบ DMSc a-thal 1 และเทคโนโลยีการตรวจยืนยันความผิดปกติของยีนที่เป็นสาเหตุของโรคธาลัสซีเมีย ช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย และยังพัฒนาห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านเซลล์ต้นกำเนิดแห่งแรกแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีศักยภาพและมาตรฐานในระดับสากล มีความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อใช้ในการวิจัยทางคลินิก นำไปสู่การพัฒนาวิธีรักษาแนวใหม่สำหรับคนไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ในการเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน

นายสมชาย  จรบุรมย์

ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ผู้ใหญ่บ้านที่แก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย ภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจชุมชน นำคนโนนสว่างสุขภาพดี มีตังค์ ยั่งยืน” เป็นผู้นำชุมชนต้นแบบปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง นำและผลักดันการจัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งทำหน้าที่ อสม. มาแล้ว ๑๗ ปี มีผลงานด้านการจัดการสุขภาพเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี ๒๕๕๗ ในสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

5. นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน

นางศิริพรรณ  ภัทรสิริวรกุล

อาสาสมัครสาธารณสุข ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เป็นผู้มีจิตอาสา และทำหน้าที่อสม.ด้วยความมุ่งมั่นให้เกิดสายใยรักจากแม่สู่ลูก สามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จากของที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน เช่น “หมอนทรายสายใยรัก” สำหรับประคบเต้านมและหน้าท้อง “ครูเอี๊ยม” สำหรับสอนวิธีให้นมลูก “สายสวรรค์ หูฟังสื่อรัก” สำหรับพูดคุยกับทารกในครรภ์ เป็นต้น และยังมีบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันตำบลท่าม่วงเป็นตำบลนมแม่ และมีการขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียง

"ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งของเครือข่าย"

ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย. 58 ห้องประชุมกินนรี 2 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


alt


alt


เมื่อวันที่ 10 พ.ย.58 ณ  โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ “ความเข้มแข็งของเครือข่ายหมออนามัยในการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในชุมชน” (บุหรี่ – อุบัติเหตุ – เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และโรคเรื้อรัง) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามโครงการขับเคลื่อนหมออนามัย : พัฒนาเครือข่ายทางปัญญา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน  ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ จัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะชุมชน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ให้เข้มแข็ง ทั้งด้านด้านวิชาการและการจัดการความรู้แก่หมออนามัยและเครือข่ายในการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ขยายผลชุมชนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพโดยหมออนามัย

แชร์ผ่านช่องทาง...
Delicious
Fanpage Mohanamai ชอบก็กด Like เลย
Facebook Mohanamai

10 ลำดับเนื้อหาล่าสุด
ข่าวด่วน (Rss)
Khaosod Online Update ตลอด 24 ชม. ข่าวด่วน - อาร์เอสเอส ข่าวสดออนไลน์

คมชัดลึก : อาชญากรรม

ทันข่าวเด่น ThaiPBS

ทันข่าวเด่น