รักประชาชน
รักหมออนามัย
  Username :    Password :
            

Useronline : 1  

  
นวก.เบิกค่าพตส.ได้หรือไม่
โดย : นวก.อยากรู้   เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2553   


ถามหน่อยค่ะ
พอดีในสอ.มีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
และนักวิชาการในสอ.ก็จบพยาบาลศาสตร์ด้วยและไปต่อหลักสูตรเวชปฏิบัติมาแล้ว
สามารถเบิกพตส. 1,500 บาท
ได้หรือไม่
จะซ้ำซ้อนไม้
แล้วมีแนวทางไหนบ้างที่จะเบิกได้

เข้าชม : 1801


ความคิดเห็นที่ 1
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 21:10:13คุณมี สสอ. สสจ. ไว้บูชากราบไหว้เหรอ หรือใกล้ตัว ก็ หน.สอ.
ของคุณ ก็ได้ เค้าให้คำตอบคุณได้แน่นอน ที่สำคัญ ตัวคุณจะทำ
ตามที่ ลุงกล่าวมาแล้วข้างต้น รึเปล่า เพราะอยากได้เงิน จนลืมตัว
ดูระเบียบ หรือ ไม่เชื่อผู้บังคับบัญชา ที่เขาบอกให้
โดย : ลุงหนวด    ไอพี : 180.183.83.93


ความคิดเห็นที่ 2
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 23:03:30
อ้างถึงหนังสืออะไรบ้างคะ
จะได้คำตอบที่ชัดเจน
เพราะสสอ.บางแห่งให้เบิก
บางแห่งก็ไม่ให้เบิก
โดย : นวก.อยากรู้    ไอพี : 118.173.133.4


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 07:37:56
ลองค้นหากระทู้เก่าๆ ในเวปนี้ดู มีคนถาม
และมีคนตอบแล้วครับ
คร่าวๆ คือ คุณทำหนังราชการขึ้นมาฉบับหนึ่ง
ทำคำสั่งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ "พยาบาลวิชาขีพ"
โดยอ้างเลขที่ใบประกอบโรคศิลป์และวุฒิการศึกษา
ทีได้รับ จากนั้นให้ "ผู้มีอำนาจ" ลงลายมือชื่อ
"ผู้มีอำนาจ" ที่ว่านี้ บางจังหวัดให้ นายอำเภอ
บางจังหวัดให้ นพ.สสจ.(ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่า)
หรือ แน่ๆ ชัวร์ๆ คือ ผู้ว่าไปเลย
ที่อำเภอของผมให้นายอำเภอเซ็น
เป็นอันว่าจบ ครับ ไม่มีปัญหาอะไร เบิกเงิน
พตส. เบิกเงินเวร เบิก โอที ฯลฯ
รวมถึง นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อ
สอบเรียนต่อ ป.โท หรือ อบรม PN ได้เลย
โดยนับจากวันลงนามคำสั่งของนายอำเภอ
เป็นต้นไป

ตัวอย่างหนังสือราชการ


คำสั่งอำเภอตัวอย่าง
ที่.............../2552
เรื่อง ให้บุคคลากรในสังกัดปฏิบัติงานในหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ
----------------------------------------


ด้วย นางสาวตัวอย่าง ตัวอย่าง ตำแหน่งเดิม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 6 ประจำสถานีอนามัยตัวอย่าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตัวอย่าง ได้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต และสอบได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ xxxxxxxxxx อาศัยแนวทางปฏิบัติตาม หนังสือที่ สธ 0205.33/ ว 496 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 เพื่อประโยชน์ในงานราชการและในการบริการประชาชน ดังนั้นจึงให้ นางตัวอย่าง ตัวอย่าง ปฏิบัติงานในหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ประจำสถานีอนามัยตัวอย่าง และให้เบิกค่าตอบแทนในอัตราของพยาบาลวิชาชีพได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ เดือน พ.ศ. 2552


           (ลงชื่อ).....................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง ...........................................................

โดย : ทำหนังสือให้นายอำเภอเซ็นเลยครับ    ไอพี : 125.26.168.166


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 07:40:34
เลขที่หนังสือ หนังสือที่ สธ 0205.33/ ว 496 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 เป็นของจริงนะครับ
โดย : หนังสือของจริง    ไอพี : 125.26.168.166


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 07:47:29
เป็นตัวอย่างหนังสือนะครับ คุณสามารถนำไปดัดแปลง
ภาษาให้สะละสลวยหรือ ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตามหลักเกณฑ์ของการเบิกเงิน พ.ต.ส. เช่น
เงิน พ.ต.ส. คุณจะต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพ ทำงาน
ในหน้าที่ "รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอก
สถานีอนามัย ฯลฯ " เป็นต้น ทั้งนี้ให้ไปดูหลักเกณฑ์
การเบิกเงิน พ.ต.ส. สำหรับ พยาบาลก่อนทำคำสั่งจะ
ดีมากครับ ตามระเบียบเป๊ะ เป๊ะ
โดย : ดูหลักเกณฑ์ก่อนทำคำสั่ง    ไอพี : 125.26.168.166


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 09:46:39
อย่าลืม คุณต้องปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลด้วย ถ้าไม่ได้ทำ หมดสิทธิ์
โดย : aaa    ไอพี : 113.53.73.183


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 09:51:23
เขาเบิก(เงินบำรุง)ตั้งแต่ชาติที่แล้ว แล้วละคุณ เบิกๆๆไปเถอะ
โดย : เคโรโระ    ไอพี : 61.19.65.242


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 14:39:47
คุณดำรงตำแหน่ง นวก. และที่ สอ.ของคุณมีพยาบาลวิชาชีพแล้ว
การเบิกเงินตรงนี้ ไม่ซ้ำซ้อนหรือ ปริมาณงานมากพอหรือ
โดย : สสอ.    ไอพี : 117.47.206.178


ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 15:05:03
นวก ทีมีวุฒิพยาบาล มีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่พยาบาล ก็สามารถเบิก พตส ได้อยู่แล้ว ขอให้มีคำสั่ง แต่ให้เบิกจากเงินบำรุง แต่ถ้าตำแหน่งเป็นพยาบาลตรงเบิกจากส่วนกลาง น่ะ
โดย : ฮันนี่ ศีรอีสาน    ไอพี : 118.172.236.29


ความคิดเห็นที่ 10
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 15:09:30
เจ้าของกระทุถามว่าซ้ำซ้อนหรือป่าว หมายถึงอะไร อะไรที่ซ้ำซ้อน หมายถึงตำแน่งใน สอ ต้องมีตำแหน่งพยบ คนเดียวหรือ ห้ามมี 2 คน ไม่เข้าใจ ช่วยอธิบายหน่อย
โดย : ฮันนี่ ศีรอีสาน    ไอพี : 118.172.236.29


ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 15:09:52
เจ้าของกระทุถามว่าซ้ำซ้อนหรือป่าว หมายถึงอะไร อะไรที่ซ้ำซ้อน หมายถึงตำแน่งใน สอ ต้องมีตำแหน่งพยบ คนเดียวหรือ ห้ามมี 2 คน ไม่เข้าใจ ช่วยอธิบายหน่อย
โดย : หากรัก    ไอพี : 118.172.236.29


ความคิดเห็นที่ 12
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 15:10:09
เจ้าของกระทุถามว่าซ้ำซ้อนหรือป่าว หมายถึงอะไร อะไรที่ซ้ำซ้อน หมายถึงตำแน่งใน สอ ต้องมีตำแหน่งพยบ คนเดียวหรือ ห้ามมี 2 คน ไม่เข้าใจ ช่วยอธิบายหน่อย
โดย : 321    ไอพี : 118.172.236.29


ความคิดเห็นที่ 13
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 15:12:48
เจ้าของกระทุถามว่าซ้ำซ้อนหรือป่าว หมายถึงอะไร อะไรที่ซ้ำซ้อน หมายถึงตำแน่งใน สอ ต้องมีตำแหน่งพยบ คนเดียวหรือ ห้ามมี 2 คน ไม่เข้าใจ ช่วยอธิบายหน่อย กรณีที่ถามมา คนที่ 1 มีตำแหน่ง พยบ ตรว คนที่2 ตำแหน่ง นวก มีวุฒิพยาบาล มีคำสั่งปฏิบัติงานพยบ ก็เบิกได้ ทั้ง 2 คน คนแรกเบิกงบกลาง คน 2 เบิกเงินบำรุง
โดย : 789    ไอพี : 118.172.236.29


ความคิดเห็นที่ 14
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 17:39:02
หมายถึงว่า.....
ที่สอ.ปัจจุบัน
มีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพอยู่แล้ว 1 ตำแหน่ง(เบิกงบกลาง)
และอีกตำแหน่งคือนวก.จบพยาบาลศาสตร์+เวชปฏิบัติ 1 ตำแหน่ง
ทีนี้เราซึ่งเป็นนวก.อยากเบิกพตส.ได้ด้วย
โดย : นวก.จขกท.    ไอพี : 118.173.127.109


ความคิดเห็นที่ 15
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 19:11:37
เบิกได้ ตาม ความคิดเห็น13 ฟันธง
โดย : 111    ไอพี : 118.172.237.118


ความคิดเห็นที่ 16
ศุกร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 17:56:04
How many people actually have 8 true Christian Louboutin friends?Discount Christian Louboutin Hardly anyone I know.But some of us have all right friends
and Christian Louboutin Boots good friends.
โดย : hey123@163.com    ไอพี : 58.60.63.194


ความคิดเห็นที่ 17
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 15:37:34
Super Dancer Super-Bu Focus happy dance pop life,replica watches,Men refused to do beautiful wife 10 Reasons,fake watches,Chanel Chance Eau De Toilette tenderness,replica watches,Mobile online games "God Lease OL" Forging Cheats horizon, fake watches,The Philippines, a bloody cock-fighting Big Show-down,replica watches,II-VI new publicity plan: leave scratches his head in the BOSS,fake watches,Animation "True Tears" BD Memorial CD works on sale.replica watches,ZHANG Xin-I dynamic football baby photo,replica watches,3 Yue 18 Ri Server Update Notice,fake watches,Fantasy Earth Zero-US open beta service API comparable thriller,replica watches,Tian Xia 2 double experience in testing a quick upgrade.dcthu
โดย : replica watches    ไอพี : 123.153.66.251

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ชื่อของท่าน :
ใส่รหัสตัวเลขหรืออักษรไทยที่ท่านเห็นจำนวน 4 หลัก
ลงในช่องนี้


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanziro@gmail.com
เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป        คณะกรรมการสมาคมหมออนามัย
        ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ การบริโภคยาสูบ

May 2016
SunMonTueWedThuFri Sat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
[9162] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9161] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9160] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9159] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9158] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9157] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9156] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9155] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9154] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9153] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9152] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9151] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9150] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9149] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9148] http://www.mohanamai.com/index.php?name=webboard&a...
จิปาฐะ

ใบสมัครสมาชิกหมออนามัยHome     About us     News     Knowledge     Webboard     Contact us     Admin
Copyright © 2005 administrator All rights reserved.
ติดต่อผู้ดูแล kanziro@gmail.com
Special thank mocyc.com edit by zone-teen.com

Powered by Mohanamai.com