รักประชาชน
รักหมออนามัย
  Username :    Password :
            

Useronline : 1  

  
ดับฝัน ผอ.ชำนาญการพิเศษ
โดย : maduiy   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554   


ดับฝัน ผอ.ชำนาญการพิเศษ เฉพาะหัวหน้า สอ. ที่มาจาก จนท.บริหารงานสาธารณสุข ๖ เดิม แต่ได้รับอานิสงฆ์ปรับเปลี่ยนเป็น นว.สาธารณสุขชำนาญการ (หน.สอ.) ปัจจุบัน เป็น รก.ผอ.รพ.สต. ที่มีความไฝ่ฝัน และฝันกลางวันหลายๆ คน อีกไม่เกิน ๖ เดือน คงมีข่าวดี/ร้าย ที่จะฝันสลาย และกลับไปดำรงตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ แทน นว. กำมะลอที่ได้มาแน่นอน เพราะ ศาลปกครอง มีมติรับฟ้อง จาก นว.ป่าไม้ชำนาญการ ที่ฟ้อง อธิบดีกรม.....(ขอปกปิดXXX) , กองการเจ้าหน้าที่ ในกรมเดียวกัน ที่สั่งแต่งตั้ง จนท.บริหารงานป่าไม้ ๖ ที่มีวุฒิ ทางด้านวิชาการป่าไม้ ซึ่ง จบ. มสธ ให้ดำรงตำแหน่ง นว.ป่าไม้ชำนาญการ โดยไม่ต้องมีผลสอบภาค ก. จาก กพ. อุปมาอุปไมย เ่ช่นของ กสธ. จาก หน.สอ เป็น นว.สาธารณสุข ที่ไม่มีผลสอบภาค ก. ของ สำนัก ก.พ. ทีแรก ศาลปกครองไม่รับฟ้อง เพราะผู้ร้อง (เป็น นว.ป่าไม้ชำนาญการ) ไม่ได้มีส่วนได้เสียในตำแหน่งดังกล่าว แต่ผู้ร้องอุทธรณ์ อ้างว่า ทาง นว. ที่ไม่ผ่านการสอบของ ก.พ จะเป็นคู่แข่งในอนาคต ในการเข้าสู่สายงาน นว.ชำนาญการพิเศษ จึงเป้นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ...สรุปแต่ปัจจุบัน ศาลปกครองรับอุทธรณ์ รอผลการตัดสินพิจารณาคดีครับ ...อิอิ...ดับฝันและน่าจะลงมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่ นะ...ว่างๆ จะกลับมาอัพข้อมูลครับ จพง. หรือ นว. ที่เสียสิทธิ์ เรียกร้องหน่อย ข้อมูลที่ได้รับ ทราบว่า มีแนวโน้ม ชนะคดี มากกว่า 80%...พวกเราที่ถูกเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความยุติธรรม หรือเป็นคู่แข่งในอนาคต รอเคสนี้นะครับ หากผลการพิพากษาคดี ออกมาเมื่อไหร่ คงเอามาเป็นแนวทางในการต่อสู่เรียกร้อง สิทธิของความเท่าเทียมกันคืนมาได้แน่นอน ติดต่อ อีเมล์ lhuejaแอดซายด์.hotmail.com (พิพม์อีเมล์ไม่ได้ ติดคำกรองว่า โฆษณา)

เข้าชม : 15372


ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:34:55
อีเมล์ ที่ใส่ไว้เอาไว้ติดต่อแลกเปลี่ยนนะครับ ขอผู้กล้า เรียกร้องสิทธิหน่อย และได้ข้อมูลผมจะส่งไปให้ตามอีเมล์ที่ติดต่อผมนะครับ เรื่องนี้จริงร้อยเปอร์เซนต์...มีเพียงหวยจะออกหัวหรือก้อยแค่นั้น...ผมคิดว่าออกหัวนะ ผู้ร้องชนะ และจะเป็นบรรทัดฐาน ให้ นว.ป่าไม้ชำนาญการ ทั่วประเทศ ที่เข้าสู่ระบบถูกต้อง (มีผลสอบภาค ก. จาก กพ.) ได้รับความเป็นธรรม สำหรับ ผอ.ชำนาญการพิเศษ ลุ้นๆ หน่อยนะ เราจะเอาผลพิพากษาคดีของ ศาล ปค. มาเป้นแนวทางยื่นต่อ อนุกรรมการของ กพ.สาธารณสุข เพื่อให้ทบทวนใหม่ หากไม่รับฟังงานนี้คงมีหัวหอกฟ้อง ปลัดกระทรวง และบุคคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุขแน่นอน ทางป่าไม้เขาสู้มาจนเป็นตัวอย่างแบบนี้แล้ว ทางสาสุขไม่กล้าก็คงแย่เต็มที
โดย : maduiy    ไอพี : 118.172.128.70


ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 18:03:11
ผมมีทั้งผลสอบภาค ก ข ค ยังไม่เป็นนวก.สธ.เลย สมน้ำหน้าจริงๆ
โดย : tum1979    ไอพี : 192.168.200.103


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 18:45:11
ผม ก็ไม่เห็นด้วย ที่อยู่ๆ ก็มีพวก จพง. 6 ปรับเป็น จบห.6
โดยไม่ได้ผ่านการสอบ หรือการอบรม ผบต. แล้วก็ปรับเป็น
นวก.ชำนาญการ โดยไม่ต้องทำ อวช. ซึ่ง เป็นผลให้
มาตรฐานนักวิชาการสาธารณสุข ตกต่ำเป็นอย่างมาก
โดย : นวก 4 ปี รุ่นแรก    ไอพี : 110.49.227.67


ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 19:44:18
เรื่องคงยาวครับ จพ.ที่จบพยาบาลวิชาชีพ ก็เห็นเขาปรับเป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเหมือนกัน ไม่เห็นไปสอบเลย ผมก็จะฟ้องเหมือนกัน คงวุ่นน่าดู และที่เห็น นวก.ที่ไปสอบของกระทรวง หรือของ กพ. ก็ไม่เห็นจะเก่ง บางครั้งเขาก็มาถามเรา คนเราคงไม่เก่งทุกเรื่อง เอาเป็นว่าให้เกียรติกันหน่อยก็จะดี อย่างน้อยก็จบปริญญาเหมือนกัน
โดย : 110    ไอพี : 125.26.201.120


ความคิดเห็นที่ 5
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 20:43:11
กระทรวงสาธารณสุขมีอะไรอีกมาก ทั้ง นวกนั่งทับเลขที่ตำแหน่ง นวก.ที่สอบเฉพาะภาคข โดยให้จังหวัดเป็นผู้จัดสอบเอง เมื่อ 10กว่าปีที่ผ่านมาอีกทั้งจบเอกสุขศึกษาอีกด้วย พยาบาลจากเทคนิคไปเป็นวิชาชีพ นวก.6และ7 อยู่แท่งชำนาญการ จบห.6 อยู่ชำนาญการ จบห.7ไม่มีปริญญา เป็นจพ.อาวุโส มีปริญญาเป็น นวก.และอีกทั้ง จพ.อาวุโสเพดานเงินตันสูงกว่านวก.ชำนาญการมาก พี่เป็น จบห.7 เดิม ถามว่าอยากเป็น นวก.ไหม ตอบได้เลยว่าอยากเป็นจบห.เดิมมากกว่า แต่รู้ไม่เท่าทัน จึงต้องเลยตามเลย
โดย : จบห.7เดิม    ไอพี : 101.108.102.102


ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 21:59:07
คห.4 ประเด็นคือการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าสู่ตำแหน่ง นว.ชำนาญการ คนที่เดินตามระบบที่เขาขีดไว้ ต้องรอ 6-7 ปี ถึงจะได้ นวก.ชำนาญการ แต่บางส่วนของ จนท.บริหาร 6 มีคุณวุฒิ สามารถปรับได้เลย ตรงนี้คือประเด็นครับ เรื่องเก่งไม่เก่ง เป็นมาตรฐานของการสอบและประสบการณ์การทำงาน คนไม่เก่งก็สอบภาค ก. ไม่ผ่าน ประสบการณ์ทำงานสอบถามกันได้ ระบบการรับราชการเขาวัดกันตรงนี้ครับ ไม่งั้นจะให้มีการสอบไปทำไม เสียค่าสมัคร เสียเวลาเดินทางไปสอบ เสียเวลาเตรียมตัว จบตรีวุฒิตรงก็ปรับเปลี่ยนเลย ระบบที่ปฏิบัติจนกลายเป็นธรรมเนียม แต่มายกเว้นเมื่อปรับระบบ PC ผมเห็นว่าไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ที่จริงไม่ใช่ความผิดของ นว.สายบริหาร แต่ระบบมันผิดเพี้ยน ต้องมีการสอบใหม่ถึงจะถูกคนไหนสอบไม่ได้ กลับไป จ.อาวุโส คนสอบได้ ก่บรรจุตามผลสอบ ไม่ยากนิคับ เห็นใจคนที่ถูกระบบเอาเปรียบซิครับ ลองถามคนที่เสียเปรียบ หากจะมีการฟ้องแบบทีข้าไม่ได้ข้าจะเอาให้วุ่นวาย ผมก็สนับสนุนให้ต้องฟ้องหละครับ สิทธิของเรานี่นาเหตุที่จะวุ่นวายตามมาก็เพราะ สป.สธ.วางระบบไมยุติธรรม พวกที่ได้โอกาสดีกว่าก็บอกว่าเห็นแก่วิชาชีพเดียวกัน หากตกในสภาพที่เป็นอยู่และมีช่องทา่งก็คงรวมตัวกันเหมือนกันนะแหละ ผมนำประเด็นนี้มาให้เห็นความก้าวหน้าของหน่วยงานอื่นที่เขาพยายามปกป้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเขาเอง เรื่องยังไม่ยุติคงรอผลการตัดสินจากศาล ปค.ครับ....ยินดีแลกเปลี่ยนนะครับ ขอให้อยู่บนพื้นฐานของหลักการร่วมกัน อย่าเอาอารมณ์ ผมอยากเสนอให้มีการสอบของตำแหน่ง สสอ. ขึ้นบัญชีทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบร่วมกันกับ กระทรวงสาธารณสุขและ ก.พ. เราน่าจะได้คนที่มีคุณสมบัติครบนะครับ ข้อเขียน 50 % สัมภาษณ์ 30 % ผลงาน 10% ประวัติการรับราชการและคุณวุฒิวัยวุฒิอีก 10 % ไปสอบที่ส่วนกลาง คะแนนโปร่งใส ตรวจสอบได้ วางระบบแบบ คำตอบ ไม่แน่ใจ ไม่ให้ตอบ ไม่ได้คะแนน ตอบมั่วติดลบ 2 คะแนน ตอบถูกได้ 2 คะแนน อะไรทำนองนี้ ไอ้ที่ทำมาปัจจุบันคะแนนสัมภาษณ์สูงมาก ตัวเลือกเหลือน้อย ..ผมคิดว่า เราคงได้คนเก่ง คนดี คนมีความรู้ความสามารถมาบริหารงานของ สสอ. ให้ก้าวหน้าทันกับยุคแห่งการณ์เปลี่ยนแปลงได้...ขอให้รัฐบาลทำงานสักระยะหนึ่งผมจะทำหนังสือเปิดผนึกเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องครับ...คาดว่าคงมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง....เอ. เปิดกระทู้ใหม่ดีกว่ามั๊ย
โดย : Maduiy    ไอพี : 180.180.50.148


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 22:47:34
ถ้าเป็นจริง...เรื่องใหญ่เลยน่ะครับ...
...ผมก็คนนึงที่เป็น นวก.ที่ผ่านการสอบอยู่ สอ.มานาน ไม่ได้เป็นหัวหน้า สอ. ขณะที่คนเป็น จพง.ได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นบริหารและปรับเป็น นวก.โดยไม่ต้องสอบได้ 7โดยไม่ต้องทำผลงาน และต่อมาก็เป็น ผอ.รพ.สต.กันเลย...โดยอัตโนมัติ
...เราก็ได้แต่มองระบบของกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นไปได้ไง...แต่ก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องกับใคร
...พอดีได้อ่านกระทู้นี้แล้วก็พบว่า..ความจริงก็คือความจริง
...เอาใจช่วยเต็มที่ครับ
โดย : หมออนามัย    ไอพี : 180.180.151.168


ความคิดเห็นที่ 8
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:52:25
โอละพ่อ....ครั้งที่แล้วที่มีการปรับตำแหน่งก็มาจากกรมป่าไม้นี่แหละ ที่มีการปรับเปลี่ยนจาก จพ.อาวุโส เป็น นวก.ชนก. หรือการเปลี่ยนจาก นวก.เป็น จพ.อาวุโส กระทรวงสาสุขก็อ้างอิงจากของป่าไม้ ที่นี้ถ้าศาลสั่งว่ามิชอบก็คงวุ่นกันใหญ่ โดยส่วนตัวเห็นด้วยที่มีการฟ้อง ด้วยเหตุผลเดียวกัน มันไม่เป็นธรรมจริงๆ โดยอาจจะให้ไปสอบภาค ก ข ใหม่สำหรับ จพ. ที่ไป นวก. เมื่อสอบผ่านแล้วก็ไปทำ อวช.ประกอบไปด้วย จะได้รู้ว่ามันไม่ง่ายที่จะขึ้นระดับ 7 จะอาศัยแต่กินบุญเก่า คงไม่ได้แล้วครับ ขอบคุณท่าน Maduiy ที่แลกเปลี่ยนและนำข้อมูลที่มีความเห็นต่างมาให้ศึกษาก็คงแล้วแต่ดุลพินิจของศาล จะเห็นเป็นเช่นไร>>>อยากรู้จริงๆครับ
โดย : ขงเบ้ง    ไอพี : 125.26.160.111


ความคิดเห็นที่ 9
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:28:03
แนะนำดูเรื่อง เงิน พตส ด้วยครับ ทำไมไม่ได้ทุกคน ลดหลั่นกันไป เหมือนค่าตอบแทน ละครับ
โดย : 1234    ไอพี : 180.180.176.242


ความคิดเห็นที่ 10
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:49:24
เห็นด้วยกับ คห 3 และ 8 ว่าไม่ยุติธรรม.....เพราะกว่าเราจะได้ปรับเป็น นวก.เนี่ย สอบเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกัน.....แต่ก็อย่างว่า เค้าอาจมีบุญเก่ากันมาดี55555555 แต่อยากให้พิจารณาตำแหน่งนี้ใหม่จัง สงสารคนที่มีผลสอบ ก ข ค แต่ไม่ได้เป็นหัวหน้าเดิม เลยอดปรับ เฮ่อ เศร้า กท.สาสุข
โดย : นวก    ไอพี : 125.26.2.6


ความคิดเห็นที่ 11
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:00:16
เคสนี้ที่ไหนจะได้ไปช่วยสู้คดีที่ศาลปกครอง ตามหลักกฏหมายปกครอง จะได้จบกันสักที ทุกคนจะได้ยอมรับ เลิกเถียงกีนสักที
โดย : ฝ่ายขวา    ไอพี : 118.172.222.56


ความคิดเห็นที่ 12
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:22:26
ดีครับ ผมก็จะกลับไปเป็น จพ. อาวุโส ทำงานด้านบริหาร
ท่านที่ว่าเก่งๆ ก็เดินตามทางท่าน ไปเป็น นว.ชำนาญการพิเศษ แล้วอย่าคิดมาเป็น ผอ.รพ.สต.หละ (ชอบอย่างนี้ใช่ใหมท่าน นว.ภาค ก ข ค ง จ)
โดย : เกลียดนัก ดีแต่เปลือก    ไอพี : 125.26.121.17


ความคิดเห็นที่ 13
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:23:30
ตามหลักกฏหมายปกครอง ใช้ระบบคอมมอนลอ ไม่ได้ใช้หลัก ซีวิวลอ ซึ่ง ตามที่เคยแต่งตั้งกันมา ในอดีต ไม่ว่าจะเปนตำแหน่ง สสอ. 8 หรือบริหาร 8 ทุกตำแหน่ง บน สสจ. และ สสอ. ปรับ เปน นวก.โดยอัตโนมัติโดยใช้อำนาจตามกฏหมายปกครอง ตั้งแต่ตามกฏหมายเดิม โดยใช้ อำนาจตามกฎ กพ. ปัจจุบันก็ยังใช้อำนาจ ตามกฎ กพ. ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ว่าจะเปน พยาบาล นว.หรือตำแหน่ง ทางเทคนิคการแพทย์ตางๆ โดย กพ.ให้อำนาจ กระทรวงสาธารณสุข ในการปรบเปลี่ยนตำแหน่ง หากกระทรวงสาธารณสุขหาเงินมาจ่ายค่าตอบแทนได้
ซึ่งเปนหลักที่วางไว้เพื่อการบริหารที่ีดี ทุกคนมีสิทธิร้องครับ แต่ ทุกท่านต้องคิดให้ดีนะครับ หัวหน้าจะตำแหน่งเล็กกว่าลูกน้องไม่ได้ หัวหน้าทุกคนต้องร้องกระทรวงสาธารณสุขให้ยกเลิกตำแหน่ง นวก. ทุกตำแหน่ง ที่ใหญ่กว่าตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยไปให้หมด ผมเชื่อว่าศาลจะรับฟัง คราวนี้ อนามัยได้ถอยหลังเข้าคลองกันเต็มไปหมด รุ่นพี่เค้าสร้างเพื่อควมเจริญของ จนท.สาสุขทุกท่าน แต่มีพวกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว จะมาทำลายสิ่งที่รุ่นพี่เราฝ่าฟันมา อยากให้ หมออนามัยทุกคนพิจารณา ครับ
โดย : ฝ่ายขวา    ไอพี : 118.172.222.56


ความคิดเห็นที่ 14
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:52:33
ถ้าจะเอาที่ผลสอบคงแย่ แพทย์เดือดร้อนด้วย เราะเดินเข้ามาตรงๆไม่เคยสอบ
โดย : ฝ่ายขวา    ไอพี : 118.172.222.56


ความคิดเห็นที่ 15
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:05:08
ยกเลิก จ.บริหารปรับเป็น แทงนวก. ซะ จะได้ปรับเป็นแท่งอำนวยการ เป็น ผอ.รพ.สต.ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เข้าทางจริงๆ ยินดีด้วยล่วงหน้า
โดย : อนุบาล2/4    ไอพี : 223.205.52.231


ความคิดเห็นที่ 16
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:34:48
คห.13 คุณคงไม่เข้าใจตำแหน่งทางการบริหาร และตำแหน่งทางวิชาการ หลักการนี้ เคยไปดูของกระทรวงศึกษาธิการเทียบเคียงใหม่ครับ หรือก่อนหน้านี้ นว. 6 -7 แต่บริหารได้แค่ 6 ประเด็นไม่ได้ถกเกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้า-ลูกน้อง ประเด็นคือการเข้าสู่ตำแหน่งที่มีโอกาสมากกว่าพวก นว. โดยไม่มีผลสอบต่างหากเล่าครับ ถกในประเด็นนี้ สำหรับ คห.12 ท่านไม่คุยด้วยเหตุและผล แต่ออกแนวประชดประชัน หากท่านเป็นสายบริหารจริง...มีวุฒิภาวะทาง.xxx... น้อยจังเลยครับ คห.15 มันถึงเป็นประเด็นเทียบเคียงของป่าไม้งัยครับ ผมก็ไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไร คงรอกาลเวลาเท่าน้นครับ ไม่เคยเรียนกฏหมาย แต่เข้าใจว่าไม่นาน หากผู้ที่ร้องไม่ถอดใจซะก่อน คือมันมีเหตุและผลที่ผมบอกไม่ได้ ทราบแต่ว่าระดับสูงของกรม มีการทาบทามxxxx......เพื่อขอให้ถอนฟ้องครับ ตรงนี้แหละที่กลัว กลัวอันแรก มาจากความกลัวของผู้บริหารที่ถูกฟ้อง(สงสัยกลัวจะแพ้คดี) หากศาลตัดสินเข้าทางผู้ร้อง...หุหุ ไอ้หน่วยงานเขามันมีค่าอะไรต่อมิอะไรรึเปล่าผมไม่ทราบ ในการที่จะขึ้น หน.หน่วยงาน แต่ตามข่าวที่ปรากฏทางสื่อออกบ่อยๆ ก้อมีการวิ่ง 100 เมตรกันมานานแล้วครับ สรุป คงวุ่นพิลึก...ถึงมีการทาบทามขอให้ถอนฟ้องศาล ปค. ควมกลัวประการที่ 2 ของผมที่ติดตามเรื่องนี้ ก็กลัวผู้ฟ้องจะใจอ่อนนะซิครับ ถึงเอาเรื่องนี้มาคุยให้พวกเราฟังว่า มันมีผู้กล้าต่างหน่วยงาน ที่เขากล้าปกป้องสิทธิของเขาเอง....อยากให้พวกเราเอามาเป็นแนวทางต่อสู้บ้าง..ก็แค่นั้นครับ ผมอยากให้มีการถกว่าเป็นไปได้ในแง่กฏหมาย หรือมีการดำเนินงานตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาหรือไม่หรือไม่ กรณีความเห็นที่ คห.13 นำมาพิจารณา ก็เป็นเหตุผลที่น่ารับฟังครับ ก่อนๆ หน้านี้ เราก็ได้แต่คุยกันแต่ไม่มีความคืบหน้า และเยาะเย้ยถากถางกันแต่ในห้องนี้ แถมล่าสุด ยังมีการเสนอ ตำแหน่ง นว.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ของ หน. รพ.สต. มาให้สาย นว. ช้ำใจอีก ....ผมถึงเอาข้อมูลมาให้พิจารณากันงัยครับ เขียนหัวข้อให้ชวนติดตาม..อาจดับฝันจริงๆ ก็ได้น่ะ....ครับ
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.131.13


ความคิดเห็นที่ 17
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:40:07
คห.14 เป้นสัญญาชดใช้ทุนอยู่แล้วครับ กรณีสอบไม่ผ่านใบประกอบโรคศิลป์ เขาบรรจุในเลขตำแหน่งของ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการครับ รอผลสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่าน จะบรรจุเป็นนายแพทย์ปฏิบัติการ ครับท่าน
โดย : maduiy    ไอพี : 118.172.131.13


ความคิดเห็นที่ 18
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:46:14
ศาลท่านมีหน้าทีทำความจริงให้ปรากฎ และให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องที่เสียสิทธิ์ ดังนั้นหากผลออกมาเป็นเช่นใดก้อควรยอมรับ
โดย : หมออนามัย    ไอพี : 118.173.142.27


ความคิดเห็นที่ 19
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:10:11
กระทรวงสาฺ สุขมันน่าจะคิดได้นานแล้ว พวก นวก.เด็กๆส้มหล่นจะได้รู้สำนึกบ้าง ว่าการจะสอบและการปรับเปลี่ยนเป็นนวก.มันไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่รอส้มหล่นอย่างรุ่นที่ผ่านมา สาธุศาลท่านคงมีความยุติธรรมครับ
โดย : นวก.ผอ.รพ.สต.(สอบ)    ไอพี : 49.49.42.108


ความคิดเห็นที่ 20
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 18:01:20
ไก่ในเข่ง จิกกันตาย
โดย : 555    ไอพี : 223.206.218.74


ความคิดเห็นที่ 21
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 19:06:40
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6 ที่ได้รับอานิสงฆ์ปรับเป็น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จะให้ปรับลงไปเป็น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คงไม่มีใครยอม น่าจะ
เปลี่ยนไปเป็น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน O2
และยังได้เป็น ผอ.รพ.สต.เหมือนเดิม แต่คงมีปัญหาว่า
จะปรับตำแหน่งย้อนหลังตั้งแต่ 11ธ.ค.51 หรือไม่ ถ้าใช่
จะต้องคิดเงินเดือนใหม่ และต้องลดเงินเดือนอีกแน่
ปัญหายังมีอีกมาก ช่วยกันแก้ไข
อย่างไร นวก.สธ.โดยสายเลือด ก็ต้องเป็นลูกน้องอยู่ดี


โดย : ผช.ผอ.    ไอพี : 118.172.196.25


ความคิดเห็นที่ 22
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 20:27:07
Maduiy คุณยังไม่เข้าใจอะไรอีกมากมาย เช่น ที่มาของ จ.บริหารฯ , ระดับของสายงานบริหารเริ่มจากไหน,ทำไม กพ.ได้เปลี่ยนเข้าแท่งแล้วเป็น นวก. เงื่อนไขอย่างไร ,เขาได้ศึกษากฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ,
โดย : ผอ.รพ.สต.    ไอพี : 223.205.111.208


ความคิดเห็นที่ 23
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 20:42:12
คุณ จขกท.ก็ไม่เข้าใจ หรือไม่ยอมเข้าใจว่า จนท.ป่าม้วย เขาฟ้อง อธิปดีที่เป็นคนแต่งตั้งโดยใช้อำนาจของอธิปดีซึ่งมีหรือไม่ต้องฟังคำสั่งศาล แต่นวก.สธ(รก.ผอฯ) เขามาจาก มติของ อกพ.กระทรวง โดยมีอำนาจแต่งตั้งจาก พรบ.ข้าราชการพลเรือน ปีไหนจำบ่ได้ มันคนละกรณีกันจ้ะ
โดย : จ้า    ไอพี : 202.91.18.170


ความคิดเห็นที่ 24
เสาร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 20:59:55
เช่นเดียวกับการปรับ จพง.(รก.ผอฯ)เป็น นวก.น่ะแหละ (หัวหน้า จพง.เดิมที่เพิ่งจบป.ตรี) ไม่สามารถเป็น นวกได้ เนื่องจาก อกพ.กระทรวงไม่มีอำนาจตาม พรบ.นั้นแล้ว

ผมเห็นด้วยกับการฟ้องนะ ยุติธรรมดีจ้า
โดย : จ้า    ไอพี : 202.91.18.170


ความคิดเห็นที่ 25
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 00:06:43
สงสัยจะต้องยกเลิกทุกกระทรวงพวก จ.บริหารต่างๆ ตั้งแต่สาสุขอำเภอ,หัวหน้าสอ.แต่ถ้ายกเลิกจริงๆๆๆๆละก็ ยุบ กพ ซะเลย
โดย : เด็กอนุบาล    ไอพี : 223.205.174.31


ความคิดเห็นที่ 26
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 00:22:27
คิด อะไร กันมากมาย มันมีแนวทางให้ปฏิบัติตามระเบียบอยู่แล้ว ผ่านตามเงื่อนไข.... มีคุณสมบัติ หลายรูปแบบ....เรื่องนี้ต้องใจกว้าง ใครได้ดี...ก้าวหน้าต้องยินดี...ด้วย ไม่เช่นนั้น......จะสะดุดความคิด ตนเอง.......อย่าลืมมิตรภาพทีดีที่มีต่อกัน
โดย : numchai    ไอพี : 125.27.121.191


ความคิดเห็นที่ 27
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 07:41:18
ความคิดเห็นที่ 23 ,24 ,26 ดีมากๆ ทุกอย่างมันมีระเบียบให้ปฏิบัติ มันมีเงื่อนไข ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ถือว่าผิด ต้องมีการทักท้วง ไม่ใช่ประท้วง และกฏหมายหรือระเบียบ มันก็มีที่มาของมัน คามลำดับชั้นของกฏหมาย ซึ่งเป็นกติกาให้ทุกคนต้องปฏิบัติ จขกท.ถ้าไม่เข้าใจ ต้องกลับไปดูให้ละเอียดก่อนแสดงความคิดเห็น มิใช่ดูเพียงท่อนใดท่อนหนึ่งแล้วตรงกับความคิดของตัวเอง ก็เข้าใจว่าผิด ไม่ใช่ แต่ต้องกลับไปดูที่มาและที่ไปของข้อความนั้นให้ละเอียด แล้วจะเข้าใจว่า อยู่ในกะลาจริงๆ
โดย : ผอ.รพ.สต.    ไอพี : 223.206.64.184


ความคิดเห็นที่ 28
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 08:19:57
ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเจ้าของกiะทู้ครับ เป็นประเด็นดังนี้
1.ปัจจุบัน ได้มีการกำหนดตำแหน่งผอ.รพ.สต.เป็นชนก.
พิเศษแล้วใช่หรือไม่?
2. ตำแหน่งสสอ. เดิมก่อน11ธค.51 ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่ง
ต้องมาจากนวก.ใช่หรือไม่?
3. ตำแหน่ง จพ.ที่เป็น หน.สอ. เพิ่งเกิดหลัง 11ธค.51 ใช่
หรือไม่
4. การเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ มีกฎหมายรองรับ ใช่หรือไม่?
5. นวก.ส้มหล่น(ตามที่หลายท่านเรียกขาน) กับนวก.ชั้นเทพ ที่ผ่านการคัดสรรฝ่าด่านอรหันต์ รู้เรื่องทัวๆไป 48 ข้อ จาก 80 ข้อ รู้เรื่องงานในหน้าที่ 60 ข้อ จาก 100 ข้อ
วันนี้ ท่านทั้งสองเสียสิทธิหรือเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบการเข้าสู่ตำแหน่งเกิดขึ้นแล้วใช่หรือไม่?
6.ให้ไปดูพรบ.จัดตั้งศาลปกครอง เรื่องการนำคดีเข้าสู่ศาลปกครองในส่วนของสธ.เรา ลองร่วมกันวิเคราะห์ดูว่าศาลจะรับคดีไว้พิจารณาไหม?
ผมมองว่ากระทรวงเองก็พยายามหาทางออกหลังจากพรบ.ข้าราชการฉบับใหม่ประกาศใช้ ย่อมทำให้มีผู้ได้ประโยชน์
และเสียประโยชน์ แต่หากมองภาพในอนาคต การกำหนดให้หน.สอ.เป็นนวก.ย่อมเป็นการยกระดับสอ.ที่จะได้มีหน.หน่วยงานย่อยมีคุณวุฒิไม่ด้อยไปกว่าหน่วยราชการอื่นๆในระดับตำบล ในเรื่องการบริหารงานบุคคล พวกเราเองคงต้องให้สิทธิผู้บังคับบัญชาครับ กฎเกณฑ์ที่พวกเราคิด ฝัน
อยากให้เป็น ซึ่งดูแล้วยุติธรรม ทุกคนต้องการ แต่ในโลกแห่งความจริง ยังมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากครับ
โดย : กระท้อน    ไอพี : 125.25.228.36


ความคิดเห็นที่ 29
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 08:54:32
ถามเจ้าของกระทู้ด้วยว่าแล้วสสอ.ที่มาจาก จพ.สาธารณสุขชุมชน 6 แล้วเป็น จบห.สาธารณสุข 7 ปัจจุบันเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (น่าจะมีหลายท่าน อย่างน้อยก็สสอ.ที่สอ.ได้ที่ 1 ของประเทศเมื่อปีที่แล้วอยู่หน้าเวปหมออนามัย)แล้วให้ไปอยู่แท่งไหน จพ.ระดับทักษะพิเศษ เท่าที่ทราบกพ.ให้เฉพาะ กรมศิลปากรเท่านั้น
โดย : อยากรู้    ไอพี : 101.108.171.86


ความคิดเห็นที่ 30
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:36:43
คห. 23 ก่อนอื่นเลยในฐานนะ จขกท.ต้องบอกว่าไม่ใช่ผู้เรียนทางกฏหมาย....ประเด็นที่นำมาเผยแพร่ในเวป เพราะต้องการให้ทางเวปหมออนามัย รู้ความก้าวหน้าของหน่วยงานอื่นๆ ที่ปกป้องสิทธิของเขาเอง...ผมเสนอเพื่อนำมาเทียบเคียงกับกรณีของเรานะครับ เอาให้ชัดเจนตรงจุดนี้ เพื่อให้มีการถกในประเด็นการเข้าสู่สายงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการของตำแหน่ง จนท.บริหารงานสาธารณสุข 6 (ชื่อเรียกเดิมก่อนเข้าสู่แท่ง) ว่ามีการดำเนินการตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ ก.พ. เคยดำเนินการมาก่อนหน้านั้นหรือไม่ ธรรมเนียมปฏิบัติคือ การที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งสายงานที่เริ่มจากระดับ 3 ต้องมีผลการสอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ. ซึ่งจะสอบเอง หรือมอบให้หน่วยงานอื่นๆ จัดสอบ ก็ได้ คือประเด็นนี้นะครับ
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.129.250


ความคิดเห็นที่ 31
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:45:14
คห. 22 คนละประเด็นที่ยกมาเกี่ยวกับกระทู้ครับ ไม่ขอตอบนะครับ ประเด็นหลักที่ให้ถกคือ การเข้าสู่สายงานในตำแหน่ง นักวิชการ ต้องมีผลสอบภาค ก. จาก กพ. สำหรับที่มาของ สายงาน จนท. บริหารฯ ต้องเรียนตามตรงครับว่า เคยทราบว่า การเรียกตำแหน่ง จนท. เขาใช้เรียกจากสายงานที่เริ่มต้นจากบรรจุราชการในระดับ 1 เช่น เจ้าหน้าที่ธุระการ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ซึ่งใช้วุฒิในการสมัครสอบเข้ารับราชการที่ต่ำกว่าปริญญาตรี สายงานจะเริ่มจากระดับ 1 ถึงระดับ 3 สำหรับตำแหน่งนอกระดับควบ เช่น จนท.บริหารงาน 4-6 เขาให้แต่ละหน่วยงานสอบหรือประเมินเลื่อนระดับเอง...จพง.(เจ้าพนักงาน) ทาง กพ. ใช้สำหรับบรรจุและแต่งตั้งระดับ 2-4 จพง. 5-6 ก็ใช้การประเมินหรือสอบเลื่อนระดับเหมือนกัน
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.129.250


ความคิดเห็นที่ 32
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:53:20
คห.24 นั่นนะซิครับ ปรับไม่ได้ ต้องสอบ แต่ทำไมสายบริหารไม่ต้องสอบ (สายบริหารที่ปรับใหม่เป็นตำแหน่งทางวิชาการ ซึงตำแหน่งทางวิชาการนี้ กำหนดให้เป็นสายงานที่ใช้วุฒิปริญญาตรี และ กพ. เคยเขียนกติกา ให้การเข้าสู่ตำแหน่งดังกล่าวให้มีผลสอบ ภาค ก. งัยครับ ทำไมยกเว้นให้ จนท.บริหาร ไม่ต้องมีผลสอบภาค ก.ก็เข้ามาสู่สายงานวิชาการได้) ผมคิดว่าในที่สุดแล้ว กพ. ก็ยืนยันออกข้อยกเว้นได้ ตามที่เขาเป้นคนกำหนดกติกา เอง แต่ความเป็นธรรมมันหายไปไหน แค่นั้นเอง พวกป่าไม้เขารักษาสิทธิของเขา แต่ของเรา รอตามที่เขาสั่งมาก็ยอมรับกันไป...ผมเกรงว่าทางเราคงไม่กล้าครับ เรียกหาความยุติธรรมแต่ไม่กล้าลงมือด้วยตนเอง เลยเอาหน่วยงานที่มีผู้กล้า มาให้เป้นข้อมูลครับ ถึงที่สุดแล้วแพ้ ก็ไม่เสียหาย จะได้หายข้องใจเสีียที...กพ. เองที่ออกกติกา ช่วยบางกลุ่ม ซึ่งผม เข้าใจว่า อกพ. ของแต่ละกระทรวงส่งไปขอความเห็น กพ. มากกว่าในการขอยกเว้น...
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.129.250


ความคิดเห็นที่ 33
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:02:12
คุณเจ้าของกระทู้หัดทำใจให้กว้างหน่อยนะ ท่านน่าจะเป็นบุคคลที่สร้างความแตกแยกอย่างมากให้หน่วยงาน ท่านคงเป็นบุคคลที่ผิดหวังจากการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ แต่ท่านต้องยอมรับกติกาของสังคม ที่จริงเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขชื่อมันก็ดูดีแล้ว เพราะเป็นชื่อทางการบริหาร แต่เมื่อระบบมันเปลี่ยนไปให้ปรับมาเป็นนวก.ก็ต้องเป็น เคยเป็น จ.บริหาร7 แต่ปัจจุบันเป็นนวก.ชำานาญการ ซึ่งฐานเงินเดือนก็ต่างกัน แต่หลายคนไม่ไปเอาอาวุโสเพราะคิดว่าความก้าวหน้าน่าจะถึงชำนาญการพิเศษ ซึ่งต่อไปเมื่อหัวหน้าได้ลูกน้องก็ต้องได้เหมือนกัน มัวแต่อิจฉาริษยา ความก้าวหน้าถึงไม่ไปถึงไหน อยากเป็นหัวหน้าก็ต้องเร่งทำผลงานให้เข้าตากรรมการนะพี่ๆที่แก่ๆก็ออกไปน้องรุ่นใหม่ใครที่มีฝีมือก็จะได้เป็น กระทรวงสาธารณสุขเน้นคนเก่งคนดีมีคุณธรรม เก่งอย่างเดียวไม่ได้หรอก เพราะท่านจะบริหารคนไม่ได้จะเกิดปัญหาอย่างมากในหน่วยงาน การทำงานต้องทำงานเป็นทีมทำคนเดียวไม่ได้ ผอ.โรงพยาบาลทุกแห่งลองไปศึกษาดูนะ เขาไม่ได้มาจากการสอบแข่งขัน แต่เขามาจากการคัดเลือกโดยมีคณะกรรมการ เป็นอย่างนี้มานาน หากท่านเป็นคนเก่งแต่ขาดวุฒิภาวะด้านต่างๆโดยเฉพาะไม่เคารพเจ้านายก็แนะนำให้โอนย้ายไปเป็นครูนะเพราะเขาจะสอบเพื่อเป็นผอ.
โดย : ผอ.รพสต.    ไอพี : 49.49.246.64


ความคิดเห็นที่ 34
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:07:08
คห. 27 ขอบคุณที่แนะนำครับ ผมไม่ได้ประท้วง แต่ทักท้วงโดยเอาตัวอย่างของ ป่าไม้ มาให้ทางพวกเราพิจารณาในเวปบอร์ดนะครับ เพื่อให้ถกในประเด็นนี้ ทั้งข้อกฏ กพ. หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติอืนๆ ...ที่ผ่านมาสำหรับการปฏิบัติตามกฏกติกา ก็ชัดเจนครับ สายงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ต้องมีผลสอบภาค ก. จาก กพ. ถึงจะบรรจุและแต่งตั้งได้ เรียกตำแหน่งนี้ว่า นักวิชาการฯ นักวิเคราะห์ฯ คือจะขึ้นต้นด้วยคำว่า "นัก......" เช่น นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการป่าไม้ ฯลฯ ซึ่งตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ก็เริ่มจากระดับ 3 นะครับ มีการดำเนินงานจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ.... แต่ ก่อนเข้าสู่ระบบแท่ง มีการยกเว้น เน้นนะครับ อกพ. ของแต่ละกระทรวงขอยกเว้นไม่ต้องสอบ และปรับ จนท.บริหารงานสาธารณสุข เป็น นักวิชาการสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นสายงานที่เริ่มจากระดับ 1 สายงานควบ 1-3 นอกระดับควบใช้ประเมินผลงานและหรือ สอบเลื่อนระดับ) อ้อ...อย่าเสียดสีนะครับ กะลาอะไรพวกนี้...เราถกประเด็นเพื่อให้เกิดความรู้นะครับ งั้นจะกลายเป็นทะเลาะกันบนเวปแห่งนี้ หากมีการเสียดสีแบบนี้ ผมคงไม่เข้ามาตอบละครับ
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.129.250


ความคิดเห็นที่ 35
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:07:25
ถ้าความฝันของเจ้าของกระทู้เป็นจริง
คงยุ่งพิลึกทุกกระทรวงทบวงกรม
ยกตัวอย่าง นวก.สาธารณสุขก็มาจากจนท.บริหารและจพง. นวก.ส่งเสริมการเกษตรก็มาจากจทท.บริหารและจพง. นักพัฒนาชุมชนก็มาจากจนท.บริหารและจพง. เช่นกัน และยังมีอีกหลายกระทรวงที่ กพ.เขาอนุมัติโดยไม่ต้องสอบภาค ก ข ค ซึ่งปัจจุบันเป็นนวก.ชำนาญการพิเศษกันไปแล้วโครม ๆ ฟ้องนะฟ้องได้นะท่านแต่ศาลปกครองก็ใช่ว่าจะตัดสินให้คนฟ้องชนะทุกเรื่อง
ฝันกลางวันไปรึเปล่าท่าน
โดย : สมาชิกคนเดิม    ไอพี : 182.53.246.185


ความคิดเห็นที่ 36
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:26:17
คห.28 ขอบคุณที่แลกเปลี่ยนครับ...ขอตอบเลยนะครับ ไอ้ที่คำเป้นข้อๆ ก้ไม่เป้นไม่เรียงบนล่างละนะ ข้อ 1 ไม่ได้กำหนดครับ แต่ดูหน้าเวป อันแรกที่ปักหมุด มีชมรมเสนอแนวทางไปครับ ก็มีการวิพากษ์กัย วันหลังจะมาถกครับ คงคุยกันยาว สรุปเบื้องต้นว่าเป็นไปได้ยากมากๆ ครับ แต่ตำแหน่ง ผอ.รพสต. ที่ขอนแข่น มีแพทย์ ได้เป็นแล้วครับ ของสอบถามดูว่าอำเภออะไร ทราบมาแค่นี้ ขอโทษไม่ได้ดูรายละเอียด ข้อ 2 สสอ. เดิม ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่ง มาจาก ผู้่ช่วย คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 ครับ สอบคัดเลือก กันเอง (กพ. มอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด) หรือมาจากนักวิชาการสาธารณสุข ครับ ข้อ 3 จพ. ที่เป้นหัวหน้า สอ. ในปัจจุบัน มาจาก จนท.บริหารงานสาธารณสุข 6-7 (เดิม) ที่มีคุณวุฒิไม่ตรงสายงานด้านสาธารณศุข เลยไม่สามารถปรับเป็นสายบริหารได้ครับ ต้องเปลี่ยนมาเป็น จพ.สาธารณสุขชำนาญการ (ไม่รู้ตอบถูกรึเปล่า) ข้อ 4 ผมไม่เข้าใจคำถามนะครับ แต่มีกฏในการรับราชการ และระเบียบของ กสธ. ที่สามารถเปิดสอบคัดเลือกตามที่ กพ. มอบหมาย แต่คำถาม 1-4 คนละประเด็นกับที่ผมยกมาว่า การเข้าสู่ตำแหน่ง นว.สาธารณสุข เดิมต้องมีผลสอบภาค ก. จาก กพ. ครับ ของ ตำแหน่ง จนท.บริหาร---> นว.สาธารณสุข ไม่ได้สอบครับ กฏหมายรองรับ เข้าใจว่า อกพ. ขอยกเว้นไปที่ กพ. ข้อยกเว้นนี่แหละครับ ที่ไม่ยุติธรรม ข้อ 5 เสียสิทธิ์ คนหนึงสอบตามที่กติกากำหนด อีกคนหนึ่งไม่สอบครับมีข้อยกเว้น ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีข้อยกเว้น ทุกกรณีต้องสอบหมดครับ ตำแหน่ง หนสอ. จริง ก่อนการมี สอ. ก็เคยมีการคุยกันของผู้ใหญ่ อยากให้เริ่มจากวุฒิปริญญาตรี แต่กระทรวงผลิตไม่ได้ บทบาทของ กระทรวงโดยวิทยาลัยต่างๆ เป็นการป้อนคนเพื่อแก้ไขปัญหาตามภาระกิจ กรอบแต่เดิม กำหนดให้ นว. เป็น หัวหน้า สอ. ครับ (เคยอ่านมาแบบนี้ แต่ผลิตคนไม่ได้ เลยให้มีตำแหน่ง จนท.บริหาร ทำหน้าที่ ซึ่งด้อยกว่ากระทรวงอื่นๆ ในตำบล ) ข้อ 6 เทียบเคียงกับของ ป่าไม้ ตอนนี้ศาลปค. ร้องคดีไว้พิจารณาแล้วครับ...
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.129.250


ความคิดเห็นที่ 37
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:39:58
คห.29 ผมสรุปง่ายๆ คำถามดังนี้นะครับ สสอ. ที่แต่ก่อนเป็น จพง. 6 ----> จนท. บริหารสาธารณสุข 7 (ซึ่งเป็นตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ) มีคุณวุฒิตรง -----> นว.สาธารณสุขชำนาญการ -----> นว.สาธารศุขชำนาญการพิเศษ ให้ไปอยู่แท่งไหน ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ทราบครับ หากให้ยุติธรรม และศาล ปค. ตัดสินว่า การเข้าสู่สายงาน วิชาการต้องสอบ ก็ต้องสอบละคับ กลับเข้าสู่ตำแหน่งดังเดิม ยกเว้นสอบไม่ได้ กลายเป็นแท่ง อาวุโส...แต่กรณีนี้เกิดยากมากๆ คงช่วยกันแลหะครับ เรื่องคะแนนสอบ แต่ไปสอบ กพ. นี่สิ น่าจะยากนะไม่ใช้ สธ. จัดสอบ เอง ทางออกคงขออนุมัติจาก กพ. ขอจัดสอบภาค ก. เอง เหมือนที่เคยทำมาแล้ว ..อันนี้หากศาลตัดสินว่า ต้องสอบนะครับ แต่คิดว่าคงหาขอยกเว้นว่า การเลื่อนระดับ จนท.บริหาร 6 - 7 เป้นคุณวุฒิที่สูงกว่าสายงานระดับ 3-5 เลยไม่ให้สอบ ผมก็งง ทำไม จพง. สาธารณสุขชุมชน 6 ก้เป็นการสอบคัดเลือก เหมือนกัน ทำไมไม่ยกเว้น ให้พวกมีคุณวุฒิที่ตรง เป้น นว.ได้เลย ไม่ต้องมีการสอบเหมือนตำแหน่งบริหาร(จนท.บริหารงานสาธารรสุข) อันนี้คือไม่เป็นธรรมงัยครับ...แล้วไม่เป็นธรรมมันผิดตรงไหน...ก็คงกลับมาตรงที่ไม่ดำเนินงานตามกฏ กพ. ที่ตั้งกติกา ไว้จนเกิดเป้นธรรมเนียมปฏิบัติว่าการเข้าสู่สายงานที่เป็นนักวิชการการ หรือสายงานที่เริ่มจากระดับ 3 (เดิมก่อนใช้ระบบแท่ง) ต้องมีผลสอบของ กพ. ภาค ก. มาก่อนถึงจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งงัยครับ.
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.129.250


ความคิดเห็นที่ 38
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:59:09
คห. 33 ขอบคุณที่วิจารณ์นะครับ ท่านคงเข้าใจประเด็นผิดนะครับการเรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่เป็นการสร้างความแตกแยก เป้นเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของเรานะครับ ท่านอ่านประเด็นกระทู้ให้เข้าใจนะครับ ก่อนมาวิจารณ์และกลับมาเป็นเรื่องหัวหน้าลูกน้อง และไม่ได้เกี่ยวกับควาอิจฉาอะไรทั้งสิ้น แต่เป็นการเอาตัวอย่างที่เรียกร้องความเป็นธรรมกลับคืนมาครับ...ท่านสาธารณสุขอำเภอ ท่านอย่าเข้าใจผิด...ที่บอกว่าเขาให้เป็นก็ต้องเป็นมิผิดครับ แต่ผมกำลังบอกว่าระบบมันผิดเพี้ยน ที่เคยทำไม่ทำกลับมายกเว้น อันนี้ต่างหากคือประเด็น...อ้อ..อีกอย่างนะครับ หากอ่านกระทู้จะเห็นว่า ผอ.ชำนาญการพิเศษ ที่ผมเขียนนี้ หมายถึงระดับตำบลที่ ชมรมสาธารณศุขฯ เสนอไปนะครับ ไม่มช้ รพ.ชุมชน ผมเอาข้อมูลจาก ป่าไม้มาเผยแพร่ให้ทราบครับ ไม่ได้มาสร้างความแตกแยก โปรดอย่าเข้าใจผิด เพื่อให้เรารู้ว่ามีคนกล้าทวงสิทธิและขอความเป้นธรรมแคนั้นเอง ท่านอย่าด่วนตัดสินโดยไม่ศึกษารายละเอียดนะครับ...สำหรับตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ...ซึ่งเป็นตำแหน่งบริหาร...หากจะถกประเด็นคงคุยอีกยาว ท่านลองตั้งกระทู้มาซิครับ ผมชอบแลกเปลี่ยนจะได้คุยกันบ้าง ด้วยหลักการนิครับ อย่าเอาอารมณ์และอย่าด่วนตัดสินคนโดยไม่มีข้อมูลหรืออนุมานเอาเอง หรือให้ประสบการณ์ตัดสิน มาตัดสินคนอื่น หากไม่อยู่บนหลักการผมคงไม่คุยกับท่านละครับ ลงชื่อด้วยก็ดีจะได้คุยถูกคนหน่อย...เพื่อให้เกิดการพัฒนาและประโยชน์แก่หน่วยงานครับ ถกโดยวัตถุประสงค์นี้นะครับ
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.129.250


ความคิดเห็นที่ 39
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:07:25
เอามาให้ดู กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม เข้าก็ฟ้องศาลเช่นเดียวกัน ไม่เห็นว่าเป็นการสร้างความแตกแยกนะครับ ท่าน คห.33

http://www.thairath.co.th/column/region/trialweek/190264 ศาล ปค. กลาง พิพากษา สตช. ไม่ปฏิบัติงตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.129.250


ความคิดเห็นที่ 40
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:19:10
คห.35 ครับ ก็คงวุ่นพิลึก ชนะไม่ชนะไม่ทราบครับเพราะไม่ใช่ศาล ปค. แต่ผมเอามาเป้นตัวอย่างให้ทราบครับว่ามีการฟ้องศาล ปค.จริง คือก่อนหน้านี้หลายปีมาแล้ว มีการคุยกันเรื่องนี้ แล้วก็บอกว่า แน่จริงให้ไปฟ้องศาลปกครองเอา..ก้ไม่มีคนแน่จริงๆ ครับ สุดท้ายเรื่องก็เงียบไป พอดีมีตัวอย่างของคนกล้าทวงสิทธิตัวเอง เลยเอามาให้ดูและวิพากษ์ร่วมกัน ที่จริงผมอยากให้เราคุยกันว่ามีทางชนะหรือไม่ ชนะด้วยเหตุอะไร และเป็นธรรมหรือไม่ มันที่ไม่ต้องสอบอะไรทำนองนี้้ครับ ไม่ใช่ความฝันของผม แต่ผมกำลังจะบอกว่า ผอ.ชำนาญการพิเศษ สงสัยจะฝันกลางวัน หากมีคำสั่งศาลปกครองแล้วทางป่าไม้ชนะ...เราจะเทียบเคียงและหาผู้กล้าฟ้องศาลปกครองว่าการเข้าสู่ตำแหน่ง นว. ของ จนท.บริหารงานสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต)ไม่ถูกต้อง พาลให้ นว.ชำนาญการพิเศษ ที่กำลังฝันกันอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้ต่างหากเล่าครับ....แต่ผมเข้าใจว่าแม้ศาลมีคำสั่ง (สมมุตินะครับ) ว่าทางป่าไม้ผุ้ร้องชนะ ก็คงไม่มีคนฝ่ายสาธารณสุของเราฟ้องศาลหรอก ผมคิดแบบนี้นะ เพราะอะไร..ผมก็ไม่รู้ไม่สามารถมีเหตุผลมาอธิบายได้
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.129.250


ความคิดเห็นที่ 41
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:51:24

Maduiy ผมบอกแล้ว (ตามความคิดเห็นที่ 22) ว่าคุณยังไม่เขาใจอีกมากมายเกี่ยวกับการเข้าสู่สายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข คุณเข้าใจว่าเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1(ตามความคิดเห็นที่ 34 ) ความจริงสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 ครับ ไม่ใช่รสายงานควบ 1-3 ลองไปถามงานการเจ้าหน้าที่ สสจ.,หรือ นิติกรของคุณซิ ว่าเคยมีการแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 1 หรือไม่ คุณจะได้รับคำตอบว่า ไม่มีแน่นอน (ถ้าตอบว่ามี ขอเอกสารด้วย)
โดย : ผอ.รพ.สต.    ไอพี : 223.206.64.184


ความคิดเห็นที่ 42
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:13:14
ให้เป็นอะไรก็เอาน้อง พี่ๆทำงานมา20 - 30 ปีจะมาเปลี่ยนเป็นลูกน้องก็ได้นะ เดี๋ยวนี้เราไม่มีรุ่นพี่น้องแล้วนี่ มิน่าแพทย์พยาบาลเขาถึงมิให้พรบ.วิชาชีพ เพราะเราไม่มีซีเนียรจูเนียรเราจิกตีกันเอง เอาอะไรมากกับหัวโขน 60 ปีเขาก็เรียกเราว่าลุงๆๆอนิจจังไม่แน่หรอก ทุกอย่างอยู่ที่โอกาสแหละ
โดย : หมออนามัยลำปาง    ไอพี : 118.172.106.45


ความคิดเห็นที่ 43
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:37:20
วันนี้ฝนตก ผมก็วนเวียนเข้าเน็ทนี่แหละ ขอบคุณครับ คห. 41 ผมยังเข้าใจว่า "ตำแหน่้ง เจ้าหน้าที่...." ใช้เรียกจาก ระดับ 1-3 หากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 เป็นสายงานที่ใช้วุฒิปริญาโท ในการบรรจุแต่งตั้งนี่ครับ (อันเดิมนะ) สำหรับเจ้าหน้าที่...เพิ่มคำว่าบริหารเข้าไป ผมก็เข้าใจว่า เป้นสายงานนอกระดับควบ .... เอาไว้เปิดทำงานผมจะไปถามครับ คงปลายๆ สัปดาห์นะครับ ที่ทำงานผมอยู่ใกล สสจ. โทรไปก้ลำบาก ...แต่ที่เสนอมาเป็นประเด็นใหม่แล้วละครับ คงไม่ใช่ประเด็นการเข้าสู่ตำแหน่ง นักวิชาการของ จนท.บริหารงานสาธารณสุข 6 แล้วมั้งครั้บ ขอบคุณที่ชี้แนะครับ. เคยมีแต่ จนท.สาธารณสุขระดับ 1 ครับ เท่าที่จำได้ แต่ จนท.บริหารงานสาธารณสุข 4-5 ก็มาจาก จนท. สาธารณสุข 1-3 จพง. สาธารณสุข 2-4 , 5 ครับ มันไม่ใช่สายวิชาการนี่ครับ เป็นการสอบคัดเลือก ไม่ได้สอบแข่งขัน
ประเด็นสายนักวิชาการ มาจากการสอบแข่งขัน เป้นนักวิชาการ แต่ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ของ ผอ.รพ.สต ไม่ได้มาจากการสอบแข่งขัน จึงไม่มีผลสอบ ภาค ก. ผมเอาตย. ทำไมไม่มีการสอบ ต่างหากเล่าครับ ยิ่งหลังๆ จนท.บริหารงานสาธารณสุข 6 (หน.สอ)ของ จังหวัดผม เอามาจาก จพง. 6 มาสอบสัมภาษณ์แค่นั้นเอง ถือเป็นการสอบคัดเลือกแล้ว เฮ้อ ประเทศสารขันฑ์แลนแดนสยาม...ขอบคุณที่แลกเปลี่ยนครับ ปล. ผมไม่ได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกนะครับ แค่แลกเปลี่ยนและให้ถกในเรื่องความยุติธรรมแค่นั้น
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.129.250


ความคิดเห็นที่ 44
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:10:12
พวกเราชาวหมออนามัยอย่าทะเลาะกันเลย... จะไม่ว่าตำแหน่งอะไรถ้าทำให้เราไปได้ไกลที่สุดก็ช่วยกันสนับสนุนกันนะ .. ช่วยกันสามัคคีกันไว้ ไม่นานก็จะต้องถ่ายโอนมาท้องถิ่นแล้ว....
โดย : รองปลัดเทศบาล(เลือดหมออนามัย)    ไอพี : 180.180.221.246


ความคิดเห็นที่ 45
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:04:47
เจ้าของกระทู้คงจะเข้าใจผิดแล้ว จบห.เป็นสายงานที่เริ่มจากระดับ 4 เคยถามจนท.กพ.แล้ว ก่อนที่จะเข้าแท่ง แล้ว อยากรู้อีกว่า จบห.6 ที่เปลี่ยนจาก นว.สธ.6 ว ปัจจุบันเป็นนว.สธ.ชำนาญการ ต้องให้กลับไปสอบใหม่มั๊ย มีประเภทนี้อีกเช่นกัน
โดย : อยากรู้    ไอพี : 101.108.172.190


ความคิดเห็นที่ 46
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:10:22
ขอบคุณท่าน Maduiy ที่ได้นำความเห็นต่างมาของการเข้าสู่ตำแหน่งที่ อ.กพ.กระทรวง ดำเนินการ ก็ไม่เห็นจะผิดอะไรที่ นวก.สาสุข ที่ผ่านการสอบ ภาคต่างๆ จะลุกขึ้นมาถามว่าเป็นธรรมหรือไม่ที่ตำแหน่งอื่นๆ สามารถขึ้นสู่ตำแหน่ง นวก.ได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน ภาคต่างๆ และไม่ต้องทำ อวช.ด้วย โอ้โหตั้งแต่สมัยตำแหน่ง จพ.ที่ไม่จบ ปริญญาตรี แต่สามารถเป็น หน.สอ.ได้แต่ นวก.ที่จบ ปริญญากลับขึ้นเป็น หน.สอ.ไม่ได้ก็ครั้งหนึ่งแล้ว คิดว่ายังมีหลายคนที่คิดจะเรียกร้องแต่ไม่รู้จะร้องที่ไหน เห็นเชียร์กลุ่มพยาบาลฟ้องกระทรวงสาสุข เรื่องบรรจุแพทย์แต่ไม่บรรจุพยาบาล แต่พอถึงคราว นวก.กลับต้านกัน ที่กรมป่าไม้เป็นต้นแบบก็ดีแล้วแต่ถ้าศาลท่านตัดสินยังงัยก็ยังงั้น เรื่องแบบนี้จะเอาแต่ความคิดของตนเองตัดสินไม่ได้หรอกครับ เพราะท่านไม่ใช่ศาล เชื่อแน่ว่าถ้าศาลตัดสินว่าเป็นคำสั่งมิชอบ จะมีกลุ่ม นวก.ออกโรงแน่ครับ รอฟังคำตัดสินก่อน (กระทู้นี้ฮอตจริงๆๆๆๆๆๆ)
โดย : 0t    ไอพี : 125.26.161.71


ความคิดเห็นที่ 47
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:16:50
ศาลปกครองชั้นต้นยังำม่ได้ตัดสินเลยคิดมากไปได้
ถึงตัดสินกรมป่าไม้เขาก็อุทธรณ์ได้อยู่มันจบที่ศาลปกครองสูงสุดหรือยังครับ อีกนาน จ้า
โดย : หมอดอย    ไอพี : 118.172.66.62


ความคิดเห็นที่ 48
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:53:56
ภาค ก กพ.มีวิชาสาสุข ป่ะ เหนให้ความสำคัญกันจริง กระทรวงสาสุข แยกออกจาก กพ.แล้ว คงหมดปัญหาอ้างผลสอบ กพ. แล้วจะไปอ้างไรอีก ท่าน ทุก ท่าน ผมมีผลสอบ กพ. นะ ผ่านการสอบ กพ. เข้าสู่ ตำแหน่ง แต่ ผมนับ ถือ รุ่นพี่ เค้าเก่ง บูรณาการ จน อนามัย โตมาได้ขนาดนี้ ถึงบางท่านไม่จบตรี แต่ทำงานได้ดี กว่า คน จบตรี หรือ จบ โท แบบผม ผมต้องเรียนรู้งานจากรุ่นพี่ ผมยังเสียดาย รุ่นพี่บางคนที่เออรี่ไปก่อน ทำให้เกิดการขาดช่วง ของการถ่ายทอดประสบการณ์ หรือการทำงานให้ ผมทำวิทยานิพนธ์ ก็ต้องใช้ข้อมูลจากรุ่นพี่เรา ผมว่าเค้าทำงานรู้มากกว่าคนจบ ปริญญาเอกนะ
โดย : ฝ่ายขวา    ไอพี : 118.172.223.23


ความคิดเห็นที่ 49
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:59:46
ไม่ต้องดับฝันหรอกกับตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ชำนาญการพิเศษ
เนื่องจาก ถึงปัจจุบันตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ก็เป็นตำแหน่งเรียกขานในวงยาดองกับวงป๊อกเด้งเท่านั้น ไม่มีกฎหมายหรือกฎกระทรวงหรือระเบียบใดๆรองรับ อำนาจอนุมัติเงินบำรุงก็ไม่มี อาศัยอำนาจจากตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัยเท่านั้น
ขอยกอุทาหรณ์ง่ายๆ ท่านสาสุขทั้งหลายเคยเห็นไหมว่า มี สสจ.ใดบ้างที่ประกาศรับสมัคร ผอ.รพ.สต. .......ขอให้ปล่อยวาง ธรรมชาติจะจัดการระบบเอง ทุกสาขามีคนทุกรูปแบบร้อยพ่อพันแม่
โดย : ไซโตเซน    ไอพี : 61.19.66.8


ความคิดเห็นที่ 50
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 18:28:44
หยุดทะเลาะกันเองซะทีโว้ย.....สาวไส้ให้กากิน..หยุดๆโว้ย...ใครมีงานในหน้าที่อะไร ๆ ก็ทำซะ รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนเองใหัดีที่สุดเท่านั้นก็พอแล้ว...ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการที่เกี่ยวข้องไปเถอะ....หากระทู้ที่สร้างสรรค์ อ่าน และตอบ ดีกว่านะพี่น้องเราชาวหมออนามัย ขอร้องเถอะ หยุดเถอะนะ
โดย : หมอผี49ชบ.    ไอพี : 223.204.2.4


ความคิดเห็นที่ 51
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 20:43:55
อดีตผมไม่เคยชอบเลย ตำแหน่ง นักวิชาการและไม่เคยคิดจะไปสอบด้วย ตำแหน่งผมเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขออกจะดูดีกว่า แต่ กพ.ดั้นมาปล้นผมไป ฟ้องศาลปกครองได้มั๊ยนี่ ท่าน นว. และ( นว.บางคนก็ส้มหล่น มาแย่งตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ของสายบริหารไป พ้องศาลปกครองได้มั๊ยนี่)
โดย : มาสามัครคีกันดีมั๊ยเราชาวสา,สุข    ไอพี : 125.26.131.174


ความคิดเห็นที่ 52
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 23:41:47
ขอไว้อาลัย กับกระทู้นี้ มัวทำอะไรกันอยู่ครับตายไปเอาไปได้มั้ย หัวโขนหนะ เล่นเรื่องเดี๋ยวกันนักแสดงเขายังมีตั้งหลายหัวหลายตัว เล่นเสร็จก้อถอดเก็บ เดินกลับบ้านเราก้อประชาชนคนนึง จะใหญ่หรือเล็กไม่สำคัญ ขอแค่เป็นคนดี(พรหมวิหารสี่ เคยเอามาใช้กันบ้างมั้ย) เสียใจครับ อยากให้หมออนามัยทุกท่านรักกันนะ ยอมๆกันบ้าง นั่งอ่านมาทุก คห.ไม่เห็นจะได้อะไร มีแต่อคติต่อกัน รักกันซิครับท่าน รู้เรื่องมั้ย คิดบวกเป็นมั้ย ชาวบ้านนะดูแลเขาให้ดีดี ฟังคำในหลวงบ้าง คุณเจ้าของกระทู้ด้วย คิดใคร่ครวญให้ดีนะท่านอย่ามัวสร้างความปั่นป่วนเลย หันกลับไปทำงานที่ท่านถนัดเถอะครับ ผมว่างานนี้ท่านเละแน่
โดย : คนไม่ใส่หัวโขน    ไอพี : 125.27.243.31


ความคิดเห็นที่ 53
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 01:07:51
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ผมขอเสนอดังนี้

*ท่านเว็บมาสเตอร์ กรุณาปักหมุดไว้เหนือกระทู้แนวทางการ
แต่งตั้ง ผอ.รพ.สต.ชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นการเทียบเคียง
และ check rating เพราะเป็นกระทู้น้องใหม่ที่มาแรงเหลือหลาย สมควร keep ไว้เป็น case study วิวาทะ

*ท่านสมาชิกชมรมคนขี้โม้ (โดยเฉพาะลุงหนวดและนิติกรชำนาญการพิเศษ) ไม่ออกมา "ปล่อยของ" หน่อยหรือครับ ช่วงนี้ดูเงียบๆ จัง

*ท่าน จขกท.ครับ ดูท่าทางท่านเป็นคนชอบศึกษาแบบเจาะลึกดี ผมขออนุญาตแนะนำท่านสักเล็กน้อย เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ติดตามกระทู้ ดังนี้

1) ขอความกรุณาท่านได้จัดย่อหน้าวรรคตอน comments ของท่านเพื่อให้อ่านสะดวกๆ ด้วย สงสารสายตาของท่านผู้เกาะติด

2) สายงานวิชาการ ระดับตำแหน่งกำหนดให้มีคำว่า "การ"
สายงานทั่วไป ระดับตำแหน่งกำหนดให้มีคำว่า "งาน"
กรุณาใช้ให้ตรงสายงานด้วย เพื่อมิให้เป็นที่สับสน-วกวน

ท่านๆ key ข้อมูลแล้ว ช่วยตรวจสอบการสะกดก่อนโพสต์ขึ้นด้วย เพื่อเนื้อหาสาระที่ชวนติดตามครับ

3) ท่านพอจะอ้างอิง link หรือ file ที่ศาลปกครอง (ไม่ทราบว่าชั้นต้น/กลางหรือสูงสุด) รับอุทธรณ์กรณีที่ท่านยกมาต้นกระทู้และโพสต์ในกระทู้แนวทางการแต่งตั้งฯ ได้หรือไม่ว่า กรณีนี้เป็นคดี
-นัดไต่สวน (มูลฟ้อง) หรือ
-นัดพิจารณาคดี หรือ
-นัดอ่านคำพิพากษา/คำสั่ง

รวมถึงกรณีที่ร้องทุกข์ไปที่ ก.พ.ค. และ กพร.ด้วย

เนื่องจากข้าราชการป่าไม้ที่อ้างถึง ได้ฟ้อง/อุทธรณ์คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลักษณะเช่นนี้หลายคดี (สืบค้นโดยใช้คำค้นว่า "นักวิชาการป่าไม้ ฟ้องศาลปกครอง" ) เพื่อเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวของคดีความในศาล

จะได้เป็นประโยชน์ (ผมเชื่อว่ามีประโยชน์ในแง่วิชาการและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง) สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เนื่องจากเป็นบรรทัดฐานให้ถือปฏิบัติมาแล้วมากหลายกรณี ดังที่ ศป.เองก็ได้รวบรวมเอาไว้หลายเล่ม

4) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการประชดประชัน-เสียดสี- ถากถาง-เย้ยหยัน-กระทบกระแทก-แดกดัน มาแต่ต้นกระทู้ เป็นเหตุให้ได้รับความคิดเห็นตอบเช่นนั้นตามทฤษฎีแรงกิริยา=แรงปฏิกิริยา หากหลีกเลี่ยงได้จะเป็นคุณมากกว่าโทษ

5) ผมเชื่อว่าท่านมีเจตนาดี และมีภูมิของนักศึกษาค้นคว้าอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นการ "ยั่วให้แย้ง" หรือ "ยั่วให้อยาก" แต่คงไม่ใช่ "ยั่วให้ (แตก) แยก" แน่นอน

ผมจะคอยติดตามนะครับ
โดย : ผอ.(K2) จขกท.08367    ไอพี : 122.155.36.169


ความคิดเห็นที่ 54
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 01:08:10
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ผมขอเสนอดังนี้

*ท่านเว็บมาสเตอร์ กรุณาปักหมุดไว้เหนือกระทู้แนวทางการ
แต่งตั้ง ผอ.รพ.สต.ชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นการเทียบเคียง
และ check rating เพราะเป็นกระทู้น้องใหม่ที่มาแรงเหลือหลาย สมควร keep ไว้เป็น case study วิวาทะ

*ท่านสมาชิกชมรมคนขี้โม้ (โดยเฉพาะลุงหนวดและนิติกรชำนาญการพิเศษ) ไม่ออกมา "ปล่อยของ" หน่อยหรือครับ ช่วงนี้ดูเงียบๆ จัง

*ท่าน จขกท.ครับ ดูท่าทางท่านเป็นคนชอบศึกษาแบบเจาะลึกดี ผมขออนุญาตแนะนำท่านสักเล็กน้อย เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ติดตามกระทู้ ดังนี้

1) ขอความกรุณาท่านได้จัดย่อหน้าวรรคตอน comments ของท่านเพื่อให้อ่านสะดวกๆ ด้วย สงสารสายตาของท่านผู้เกาะติด

2) สายงานวิชาการ ระดับตำแหน่งกำหนดให้มีคำว่า "การ"
สายงานทั่วไป ระดับตำแหน่งกำหนดให้มีคำว่า "งาน"
กรุณาใช้ให้ตรงสายงานด้วย เพื่อมิให้เป็นที่สับสน-วกวน

ท่านๆ key ข้อมูลแล้ว ช่วยตรวจสอบการสะกดก่อนโพสต์ขึ้นด้วย เพื่อเนื้อหาสาระที่ชวนติดตามครับ

3) ท่านพอจะอ้างอิง link หรือ file ที่ศาลปกครอง (ไม่ทราบว่าชั้นต้น/กลางหรือสูงสุด) รับอุทธรณ์กรณีที่ท่านยกมาต้นกระทู้และโพสต์ในกระทู้แนวทางการแต่งตั้งฯ ได้หรือไม่ว่า กรณีนี้เป็นคดี
-นัดไต่สวน (มูลฟ้อง) หรือ
-นัดพิจารณาคดี หรือ
-นัดอ่านคำพิพากษา/คำสั่ง

รวมถึงกรณีที่ร้องทุกข์ไปที่ ก.พ.ค. และ กพร.ด้วย

เนื่องจากข้าราชการป่าไม้ที่อ้างถึง ได้ฟ้อง/อุทธรณ์คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลักษณะเช่นนี้หลายคดี (สืบค้นโดยใช้คำค้นว่า "นักวิชาการป่าไม้ ฟ้องศาลปกครอง" ) เพื่อเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวของคดีความในศาล

จะได้เป็นประโยชน์ (ผมเชื่อว่ามีประโยชน์ในแง่วิชาการและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง) สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เนื่องจากเป็นบรรทัดฐานให้ถือปฏิบัติมาแล้วมากหลายกรณี ดังที่ ศป.เองก็ได้รวบรวมเอาไว้หลายเล่ม

4) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการประชดประชัน-เสียดสี- ถากถาง-เย้ยหยัน-กระทบกระแทก-แดกดัน มาแต่ต้นกระทู้ เป็นเหตุให้ได้รับความคิดเห็นตอบเช่นนั้นตามทฤษฎีแรงกิริยา=แรงปฏิกิริยา หากหลีกเลี่ยงได้จะเป็นคุณมากกว่าโทษ

5) ผมเชื่อว่าท่านมีเจตนาดี และมีภูมิของนักศึกษาค้นคว้าอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นการ "ยั่วให้แย้ง" หรือ "ยั่วให้อยาก" แต่คงไม่ใช่ "ยั่วให้ (แตก) แยก" แน่นอน

ผมจะคอยติดตามนะครับ
โดย : ผอ.(K2) จขกท.08367    ไอพี : 122.155.36.169


ความคิดเห็นที่ 55
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 01:08:21
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ผมขอเสนอดังนี้

*ท่านเว็บมาสเตอร์ กรุณาปักหมุดไว้เหนือกระทู้แนวทางการ
แต่งตั้ง ผอ.รพ.สต.ชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นการเทียบเคียง
และ check rating เพราะเป็นกระทู้น้องใหม่ที่มาแรงเหลือหลาย สมควร keep ไว้เป็น case study วิวาทะ

*ท่านสมาชิกชมรมคนขี้โม้ (โดยเฉพาะลุงหนวดและนิติกรชำนาญการพิเศษ) ไม่ออกมา "ปล่อยของ" หน่อยหรือครับ ช่วงนี้ดูเงียบๆ จัง

*ท่าน จขกท.ครับ ดูท่าทางท่านเป็นคนชอบศึกษาแบบเจาะลึกดี ผมขออนุญาตแนะนำท่านสักเล็กน้อย เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ติดตามกระทู้ ดังนี้

1) ขอความกรุณาท่านได้จัดย่อหน้าวรรคตอน comments ของท่านเพื่อให้อ่านสะดวกๆ ด้วย สงสารสายตาของท่านผู้เกาะติด

2) สายงานวิชาการ ระดับตำแหน่งกำหนดให้มีคำว่า "การ"
สายงานทั่วไป ระดับตำแหน่งกำหนดให้มีคำว่า "งาน"
กรุณาใช้ให้ตรงสายงานด้วย เพื่อมิให้เป็นที่สับสน-วกวน

ท่านๆ key ข้อมูลแล้ว ช่วยตรวจสอบการสะกดก่อนโพสต์ขึ้นด้วย เพื่อเนื้อหาสาระที่ชวนติดตามครับ

3) ท่านพอจะอ้างอิง link หรือ file ที่ศาลปกครอง (ไม่ทราบว่าชั้นต้น/กลางหรือสูงสุด) รับอุทธรณ์กรณีที่ท่านยกมาต้นกระทู้และโพสต์ในกระทู้แนวทางการแต่งตั้งฯ ได้หรือไม่ว่า กรณีนี้เป็นคดี
-นัดไต่สวน (มูลฟ้อง) หรือ
-นัดพิจารณาคดี หรือ
-นัดอ่านคำพิพากษา/คำสั่ง

รวมถึงกรณีที่ร้องทุกข์ไปที่ ก.พ.ค. และ กพร.ด้วย

เนื่องจากข้าราชการป่าไม้ที่อ้างถึง ได้ฟ้อง/อุทธรณ์คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลักษณะเช่นนี้หลายคดี (สืบค้นโดยใช้คำค้นว่า "นักวิชาการป่าไม้ ฟ้องศาลปกครอง" ) เพื่อเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวของคดีความในศาล

จะได้เป็นประโยชน์ (ผมเชื่อว่ามีประโยชน์ในแง่วิชาการและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง) สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เนื่องจากเป็นบรรทัดฐานให้ถือปฏิบัติมาแล้วมากหลายกรณี ดังที่ ศป.เองก็ได้รวบรวมเอาไว้หลายเล่ม

4) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการประชดประชัน-เสียดสี- ถากถาง-เย้ยหยัน-กระทบกระแทก-แดกดัน มาแต่ต้นกระทู้ เป็นเหตุให้ได้รับความคิดเห็นตอบเช่นนั้นตามทฤษฎีแรงกิริยา=แรงปฏิกิริยา หากหลีกเลี่ยงได้จะเป็นคุณมากกว่าโทษ

5) ผมเชื่อว่าท่านมีเจตนาดี และมีภูมิของนักศึกษาค้นคว้าอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นการ "ยั่วให้แย้ง" หรือ "ยั่วให้อยาก" แต่คงไม่ใช่ "ยั่วให้ (แตก) แยก" แน่นอน

ผมจะคอยติดตามนะครับ
โดย : ผอ.(K2) จขกท.08367    ไอพี : 122.155.36.169


ความคิดเห็นที่ 56
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:22:39
ควรจะยินดีกับพวพ้องน้องพี่นะ
โดย : จพ.ชำนาญงาน    ไอพี : 125.26.142.240


ความคิดเห็นที่ 57
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:30:58
จริงๆ แล้ว ก.พ. เขาก็เคยให้ ตำแหน่งด้านการบริหาร มีเกรดเทียบเท่า สายวิชาการนะ แม้วุฒิที่บรรจุ แตกต่างกัน

ดูอย่างการนับระยะเวลาเกื้อกลหรือระยะเวลาดำรงตำแหน่ง เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข คนที่เคยดำรงตำแหน่งบริหาร เขาก็ให้นับ 1:1 เหมือนกับผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

หรือผู้โอนย้าย จาก สอ. ไป อบต. เทศบาล จากตำแหน่ง จ.บริหาร (วุฒิประกาศนียบัตร) ไปเป็น นักบริหาร (วุฒิป.ตรี) ก็สามารถโอนย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้เลย ไม่ต้องรอสอบเปลี่ยนสายงาน

ก็เลยเหมือนการตีรวบว่าว่าเป็นการย้ายเปลี่ยนสายงาน ได้อย่างกรณีที่ยกตัวอย่าง โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ คงจะไปเทียบกับกรณีการสอบเปลียนสายงาน จาก จพ. ไป นวก. ไม่ได้

และถ้าจำไม่ผิด มีกฏหมายอยู่ฉบับหนึ่ง ที่ให้ จ.บริหาร สามารถย้ายเปลี่ยนสายงานเป็น นวก.สธ. ได้เลยโดยไม่ต้องมีผลสอบ ภาค ก. ข. ค.

กรณีตัวอย่างนี้ น่าจะเป็นที่ นครสวรรค์ ช่วงที่มีการขอตำแหน่ง หน.สอ. เป็น จ.บริหาร 7 ก.พ.ได้กำหนดทีไหนอยากได้ต้องไปยุบตำแหน่งอื่น ทำให้ตำแหน่งไม่พอ สสจ.จึงมีนโยบาย ให้ หน.สอ. ที่มีวุฒิปริญญาตรี นับระยะเวลาเกื้อกลแล้วสามารถปรับเป็น นวก.7 ได้ ย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง ไปเป็น นวก.สาธารณสุข 7 ในตำแหน่ง นวก.ที่ว่าง แล้วให้ รก. หน.สอ. ที่ตัวเองปฏิบัติงานอยู่ต่อไป โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ

ปรากฏว่า จังหวัดดังกล่าว มี หน.สอ. ซี 7 กันถ้วนหน้า ก่อนใครเพื่อน
โดย : 222    ไอพี : 223.207.36.105


ความคิดเห็นที่ 58
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:23:04
ตอบอะไรกันก็ไม่รู้ มั่วๆกันทั้งนั้นไม่มีหลักกฎหมายหรือระเบียบอ้างอิงเลย นี่คือวัฒนธรรมหมออนามัยเขาละ55555
โดย : โจอี้บอย    ไอพี : 118.174.14.90


ความคิดเห็นที่ 59
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 21:16:56
คห. 52 ท่านคงไม่อ่านกระทู้ที่ผมตั้งและกระทู้ที่ผมตอบ อยู่ๆ ก็มารวบรัดสรุปซะงั้นแหละ ผมไม่ได้เสนอว่าตำแหน่งไหนสำคัญไม่สำคัญอย่างไร และบอกเจตนาตั้งแต่ต้นว่าไม่ต้องการสร้างความแตกแยก แต่ให้ถกด้วยประเด็นเหตุและผล ...แต่ประเด็นที่เสนอคือ ตำแหน่ง หน.สอ (จนท.บริหารงานสาธารณสุข 6) ปรับเป็น นักวิชาการสาธารณศุขชำนาญการ (เทียบเท่าระดับ 6-7) มีโอกาสดีกว่าพวกที่ ดำรงตำแหน่งในสายงานนักวิชาการ 3-5 กว่าจะสอบนักวิชาการได้ ต้องไปสอบวัดผลภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ กพ. เมื่อได้แล้ว ต้องมีประสบการณ์อีกอย่างน้อย 5 ปี ถึงจะประเมิน 6 ได้ แต่ บริหารไม่ต้องสอบภาค ก. สามารถปรับได้เลย ตรงนี้ต่างหากเล่าครับที่มีพวกเพื่อนข้าราชการป่าไม้เขาไม่เห็นด้วย (ผมเทียบเคียงสายงานเรากับของป่าไม้นะครับ ของเขา จนท.บริหารงานป่าไม้---> นว.ป่าไม้ แบบไม่ต้องสอบเหมือนกัน) ดังนั้นมันเป็นการยกตัวอย่างที่เขาขอความเป็นธรรมครับ อย่ามองเป็นความแตกแยก หากร้องเรียนการทำงานมันเป็นเรื่องอิจฉาริษยา หรื่อร้องเรียนการทำงาน ถึงจะเรียกสร้างความแตกแยกครับแต่นี่เรียกร้องให้พวกเราดูกรณีตัวอย่างว่าหน่วยงานอื่นๆ มีการเข้าสู่ตำแหน่งเหมือนของเรา เขาปกป้องสิทธิอย่างไร ผมคงคุยหรือสื่อสารประเด็นให้ท่านไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยครับ ขอให้กลับไปอ่านและวิเคราะห์การนำเสนอประเด็นของผมด้วย ขอบคุณครับ
โดย : Maduiy    ไอพี : 180.180.51.11


ความคิดเห็นที่ 60
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 21:19:35
ผม ก็ไม่เห็นด้วย ที่อยู่ๆ ก็มีพวก จพง. 6 ปรับเป็น จบห.6
โดยไม่ได้ผ่านการสอบ หรือการอบรม ผบต. แล้วก็ปรับเป็น
นวก.ชำนาญการ โดยไม่ต้องทำ อวช. ซึ่ง เป็นผลให้
มาตรฐานนักวิชาการสาธารณสุข ตกต่ำเป็นอย่างมาก

โดย นวก.สี่ปีรุ่นแรก

น้องจบที่ไหนมาถ้าอาชีพอื่นมาดูถูกจะไม่โกรธเลย น้องคงจะไม่ใช่ พอ. เออลืมไปน้องมัน นวก 4 ปีนี่หว่า
โดย : พอ.2ปี เรียนต่อเนื่อง    ไอพี : 125.27.184.51


ความคิดเห็นที่ 61
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 21:28:46
ท่าน คห. 53
ขอบคุณที่ติดตามและสนใจครับ ข้อ 1 และ 2 ผมไม่ถนัดเรื่องคอมต้องขอโทษที่จะทำตามแนวทางเดิม และไม่ได้ตรวจทานก่อนโพส ต่อจากนี้ผมจะเลือกตอบในประเด็นที่ต้องการแลกเปลี่ยนเพื่อเสนอมุมมองตามที่ผมเข้าใจ ผิดถูกประการใดก็แนะนำผมได้ครับ ข้อ 3 เท่าที่ทราบส่งเรื่องมาประมาณ 2 ปีแล้วครับ ผมไม่ทราบว่าอยู่ที่ศาลชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดแต่ขอเวลา 1-2 อาทิตย์ผมจะไปถามเจ้าตัวด้วยตนเองครับ เรื่องนี้ยืนยันจริง 100% เขาร้องหลายกรณีปนกัน ผมไม่ลงลึกละนะ แต่มี ผู้ตรวจการรัฐสภา (สงสัยเรื่องการทำงานฯ) ศาลปกครอง(ประเด็นกระทู้นี่แหละ) และ ..XXX.. (ขอปกปิดนะครับ กลัวว่าจะเป็นภัยและสืบค้นจากแหล่งข้อมูลได้) แต่ยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงครับ ท่านที่เข้ามาอ่านไม่เชื่อผมก็ไม่บังคับท่านได้ แต่ผมจะนำเสนอความก้าวหน้าให้ทราบเป็นระยะ หากมีข้อมูลคืบหน้าครับ ต้องการให้พวกเราทราบข้อมูลว่าเพื่อนข้าราชการต่างอาชีพเขาทำอะไรไปบ้าง และอย่ามองว่าเป็นการสร้างความแตกแยกแต่เป็นการเรียกร้องหาความเป้นธรรมครับ
โดย : Maduiy    ไอพี : 180.180.51.11


ความคิดเห็นที่ 62
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 21:44:19
หมออนามัยเรามีความรู้กันเยอะน่ะ...เป็นกระทู้ที่อาจเป็นความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง..ใช้ดุลพินิจได้...อย่าไปว่าเจ้าของกระทู้เลย..อย่างน้อยเราก็ได้คุยกันแสดงความเห็นกัน..เราไม่มีเวทีที่ดีกว่านี้แล้ว...แต่ค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน..ใช้คำสุภาพไม่ใช้อารมณ์..ไม่มีใครมาตัดสินหรอกว่าผิดหรอถูก...คนอ่านจะพิจารณาเองครับผม...
โดย : หมออนามัย    ไอพี : 180.180.144.204


ความคิดเห็นที่ 63
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 21:56:49
ท่าน คห. 53 ขอตอบต่อนะครับ บางครั้งมันเยอะแล้วส่งไม่ได้
ข้อ 4 ผมอาจมีวุฒิภาวะทางอารมณ์น้อยไปบางครั้ง บางกรณีแต่ไม่ได้มีเจตนาประชดประชัน รวมถึงข้อ 5 การตั้งกระทู้ ผมต้องการให้เกิดความสนใจ ชวนติดตามซึ่งก็บรรลุผลในระดับหนึ่งครับ มีคนอ่านมาก แต่แสดงความคิดเห็นน้อย ผมอยากให้คนที่อ่านไปอ้างอิงระเบียบ กฏ กติกา มาถกกันนะครับ จะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดี คือก่อนหน้านี้ผมเคยอ่านในเวปของ กพ. แต่ไม่ได้เซฟ รู้แต่ว่า การเข้าสู่สายงานในตำแหน่งที่เริ่มต้นระดับ 3 จะต้องใช้วุฒิปริญญาตรี และต้องมีการสอบภาค ก. ซึ่งยังใช้หลักการจนถึงปัจจุบัน แต่มา งงๆ กับ คห.45 ที่บอกว่า จบห. เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 ซึ่งก็ถกครับ ไม่เคยมี จบห.1-3 แต่ผมบอกว่า จบห. 4-6 เป็นสายงานที่ต่อยอดมาจาก จพง.2-4 และ จนท.สาธารณสุข 1-3 ซึ่งเป็นตำแหน่งนอกระดับควบ คำว่าสายงานเริ่มต้นระดับ 4 เดิมหมายถึงต้องใช้วุฒิในการรับราชการตั้งแต่ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า เช่น ตำแหน่งนายแพทย์ 4 ซึ่งไม่ต้องมีการสอบ ในตำแหน่งระดับนี้แต่ใช้วิธีการคัดเลือก จากวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรีหรือมีหลักสูตรการเรียนที่มากกว่า ป.ตรี เช่น แพทย์ เรียน 6-7 ปี ได้ พบ. บรรจุในตำแหน่ง นายแพทย์ 4 ของ จบห. ไม่ใช่นิครับ ต้องขอโทษที่จะบอกว่าไม่ได้ใช้หลักสูตรปริญญาด้วยซ้ำ แต่สอบเลื่อนระดับ แถมหลังมีแค่สอบสัมภาษณ์เท่านั้น (ช่วยถกต่อด้วย) สำหรับข้อ 3 ผมจะเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมเมื่อได้เจอผู้ฟ้องอีกทีนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม ผมก็ไม่รู้แพ้ชนะไม่ใช่ศาล คงรอฟังผลครับ.
โดย : Maduiy    ไอพี : 180.180.51.11


ความคิดเห็นที่ 64
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 22:22:19
ท่าน คห.57 กพ. เขาให้เกรด บริหารสูงกว่าครับ เช่น ครองบริหารมา 6 ปี เขาให้นับระยะเวลาได้ 3 ปี(ครึ่งหนึ่ง) แต่ จพง. ให้เริ่มนับตั้งแต่ เริ่มตำแหน่ง นว. กี่ปีก็นับตามนั้น ถึงมีสิทธิ์ขอปรับเป็น 6-7 (ยื่นได้ก่อนครบไม่เกิน 1 ปี) ..ข้อมูลเดิมรับทราบกันทั่วไปนะครับ...สำหรับกฏหมายที่ให้โอนได้โดยไม่สอบนี่แหละครับ กำลังค้นหากันอยู่ หาได้ช่วยแจ้งแหล่งให้ผมทราบด้วยครับ
โดย : Maduiy    ไอพี : 180.180.51.11


ความคิดเห็นที่ 65
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 22:26:48
ท่าน คห.57 ต่อนะครับ ส่งไม่ได้มันตัดกรองคำเยอะมากๆ ประเด็นคือ ผมเข้าใจว่ามันมีปัญหา ทาง อกพ. ของแต่ละกระทรวงเลยทำเรื่องเสนอ กพ. ขอยกเว้นหลักการเดิมๆ ที่เคยปฏิบัติจนเป็นธรรมเนียมมาคือ การเข้าสู่สายงาน วิชาการ ซึ่งเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ต้องมีผลสอบ ภาค ก. จาก กพ. สงสัยว่า อกพ. ของ กระทรวงขอยกเว้น และเทียบเคียงว่า เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 ตาม คห.41 ที่บอกว่าผมเข้าใจผิด แต่คำว่าสายงานเริ่มต้นระดับ 4...ผมเข้าใจว่าต้องใช้วุฒิในการรับราชการที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือระยะเวลาในการเรียนมากกว่า 4 ปี ..(ผมไม่แน่จว่าเข้าใจผิดหรือถูกนะครับ ช่วยเติมเต็มให้หน่อย)
โดย : Maduiy    ไอพี : 180.180.51.11


ความคิดเห็นที่ 66
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 22:34:19
(ต่อนะครับ พิมพ์ยาวมันไม่ยอมส่ง)และ กรณีการยุบ ตำแหน่ง อื่นๆ เพื่อ ให้ หน.สอ. เป็น 7 ทำได้ครับ แต่ผมไม่เคยอ่านพบว่า หน.สอ 7 หรือ หน.สอ 6 ----> นว.6 หรือ 7 โดยไม่ต้องมีผลสอบ เพราะก่อนปรับสู่แท่งที่ จังหวัดผม หน.สอ.6 ต้องไปสอบ นว. แล้ว เอาเวลาครองตำแหน่งมานับระยะเวลาเพิ่ม ซึ่งได้มามากกว่า 6 ปี (เป็นบริหารมา 12 ปีขึ้นไป) ต้องรอกอีก 1 ปี ทำเสนอ อวช.6 ถึงจะได้ครับ กรณีที่ท่านยกมาผมยังไม่เคยได้ยิน .... เขาก็เสียใจ เพราะเคยเป็น หน.สอ (A) ไปเอาตำแหน่งว่าง สอ.(B) และรุ่นน้องที่เป็น จพง. ใน สอ.(A) ซึ่งสอบ นว.สาธารณสุขไม่ได้ ก็มาสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ในจังหวัดและมาได้เป็นหัวหน้า สอ.(B) [ สลับกันเป็นหัวหน้าและลูกน้อง ] จากรุ่นน้องที่เคยเป็น จพง.6---> เปลี่ยนเป็น บริหาร 6 ได้ประมาณ 1 ปี แล้วมีวุฒิปริญาตรีทางสาสุข ช่วงเข้าสู่ระบบแท่ง ดันได้ปรับเป็น นว.สาธารณสุขชำนาญการ โดยไม่ต้องมีผลสอบ นี่งัยครับความเป็นธรรมมันหายไปไหน หน่วยงานอื่นๆ เขาก็เรียกร้องโดยฟ้องศาลปกครอง จากกรณีนี้....เอ๊ะ...พิมพ์ไปพิมพ์มา ผมชักจะวกวนกลับไปที่เดิม ไม่ก้าวหน้าไปไหน แบบย้ำคิดย้ำทำแล้วหล่ะ...ท่านที่เข้ามาอ่านหากไม่สบอารมณ์ก็ผ่านๆ ไปนะครับ ในโลก www. มีอะไรให้ศึกษาอีกเยอะ
โดย : Maduiy    ไอพี : 180.180.51.11


ความคิดเห็นที่ 67
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 22:44:34
ขอบคุณจขกท.และเป็นกำลังใจให้ในการสืบหาข้อมูล หากมีบางท่านติติงหรือคิดต่าง ก็อย่าท้อแท้เพราะทุกคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้อยู่แล้ว หรืออาจจะหวาดหวั่นหากเป็นเช่นนั้นจริง ให้กำลังใจนะครับ
โดย : รอฟังข่าว    ไอพี : 118.172.225.202


ความคิดเห็นที่ 68
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 23:12:47
ให้กำลังใจ จขกท ด้วยอีกคนครับ
โดย : เชียงราย    ไอพี : 223.204.29.185


ความคิดเห็นที่ 69
อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 00:15:18
สรุปเบื้องต้น....กรณีการเปลี่ยนสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารงาน...(ป่าไม้, สาธารณสุข,พัฒนาชุมชน, ฯลน) ผมเข้าใจว่าทาง กพ. คงมีแนวทางที่ชัดเจน ให้สามารถทำได้ ยิ่งหลังๆ ไปตามดูหนังสือเวียน ที่ จบห.ป่าไม้ สามารถปรับได้ โดยต้องมีคุณวุฒิตรง อันนี้ชัดเจน แต่ผมย้ำเสมอมาว่า ดำเนินการที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ คือ ต้องมีการสอบภาค ก. (ใช้คำว่าธรรมเนีมปฏิบัตินะครับ) แตมายุคหลังๆ ตั้งแต่มีการปรับเข้าสู่ระบบแท่ง กพ. ไม่ได้ดำเนินการตามธรรมเนียมปฏิบัติ ถามว่าทำได้มั๊ย ก็ทำได้ ในฐานนะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงสามารถออก กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน อะไรก็ได้ แต่มันผิดหลักการที่เคยทำมาตั้งแต่ในอดีต จนเป็นที่รับรู้ว่า มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้ว .. แต่ยังงัยๆ ดูจากคำพิพากษาศาล ปค. รู้สึกว่าต้องมีการฟ้องศาล ปค. ภายใน 1 เดือน ประมาณนี้นะครับ ดังนั้น สำหรับ จพง.สาธารณสุข หรือ นว. ที่ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งดังกล่าว คงจะ...เอวัง ยังงัย... คงต้องรอผลจากเคสที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในเวปนี้ด้วยครับ จะลงเอยอย่างไร....รอลุ้นเหมือนกันครับ
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.129.82


ความคิดเห็นที่ 70
อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 07:44:47
ผมไม่รู้ว่าใครได้รับอานิสงฆ์กันแน่ เพราะอยู่ดีหลังจากเปลี่ยนระบบใหม่ ที่อำเภอผม นว.โบราณ ( นว.ภาค ก) ที่อยู่ สสอ.ก็ไปกระโดดงับ แย่งตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. กับสาย บริหาร ขนาด นว.7เดิมทีไปเรียนต่อพยาบาลจบมาแล้ว ยังไม่ยอมเปลี่ยนสายงาน เพราะยังหลงกับ โขน ผอ.รพ.สต.
โดย : ศึกสายเลือด    ไอพี : 118.174.87.148


ความคิดเห็นที่ 71
อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:02:20
การได้มาซึ่ง นวก.หลายแบบ
1.สอบภาค ก
2.กระทรวงเปิดสอบคนที่มีวุฒิ ป.ตรี ส่วน นวก สอบได้ทั้ง สาธารณสุข และสุขศึกษาจากวิทยาลัยครู สอบได้ทุกคน ทั้ง นวก เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
3.กระทรวงเปิดสอบเฉพาะตำแหน่ง ส่วนใหญ่ก็สอบได้ทั้งหมด
4.มีเลข นวก.มาให้ กระทรวงเปิดสอบ ได้ทุกคน จังหวัดประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง
5.กำหนดเลข จพ.เป็น นวก.เอาผลสอบของกระทรวงมาบบรจุ
6.นักเรียนทุนสาธารณสุข 4 ปี จบมาได้บรรจุในตำแหน่ง นวก.เลย ไม่ต้องสอบภาค ก
7.ก็ที่เราพูดถึงกัน
ความจริง ความสะใจ ความยุติธรรม หรือต้องใช้แบบเยียวยาแบบฆ่ากันให้ตายจึงจะพอใจ อันใหนคือสิ่งที่ต้องการ อนามัยไม่รักกัน ก็ให้วิชาชีพอื่นมาเป็นหัว พวกเราชาวอนามัยจึงจะพอใจ น่าจะมาดูว่าพวกเราจะทำให้วิชาชีพอนามัยมีความก้าวหน้า ได้ในทางใหน เพื่อให้ได้ซึ่งความก้าวหน้าและศักดิ์ศรีของ
โดย : จิง    ไอพี : 118.172.208.105


ความคิดเห็นที่ 72
อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:34:11
เห็นไหมครับ ความสามัคคีพวกเรา กำลังจะเริ่มแตกครับพี่น้อง น่าจะสนับสนุนกันเอง
โดย : นวก.ภูธร    ไอพี : 182.53.114.135


ความคิดเห็นที่ 73
อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:34:51
เห็นไหมครับ ความสามัคคีพวกเรา กำลังจะเริ่มแตกครับพี่น้อง น่าจะสนับสนุนกันเอง
โดย : นวก.ภูธร    ไอพี : 182.53.114.135


ความคิดเห็นที่ 74
อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 18:16:08
Maduiyลูกแม่...อย่าแสดงความฉลาดบน
ความโง่เขลาและขาดสติเลย..หยุดเถอะลูก
...แม่ขอร้อง....เอาความเก่งไปคิดนวตกรรม
หรืองานวิจัยเลิศๆจะดีกว่ามั๊ย...ที่นู๋คิดและ
ทำอยู่มันเป็นการสร้างความแตกแยกและ
ทำให้วิชาชีพอื่นเค้าสมเพศพวกนะ.....
หยุดซะ...แม่ให้อภัยเสมอ!!!!!!i..รักนะ.จุ๊บๆ
โดย : นัง ก.เดียวดาย    ไอพี : 223.204.51.202


ความคิดเห็นที่ 75
อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 18:48:37
คห.74 ผมคงไม่ตอบคหรือฟังวข้อเสนอของคุณนะครับ หากคุณอ่านเจตนาผมออก ....เพราะผมต้องการแลกเปลี่ยนและถกในประเด็นในแง่ความเป็นธรรม หรือกฏ ระเบียบที่เคยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ผมเข้าใจผิด-ถูกอย่างไร ก็อธิบายมาซิครับ... มีนิสัยรักการอ่านก็ดีครับ ก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์ จะรู้ว่าผมเขียนและนำเสนอเพื่อมีเจตนาให้เกิดความแตกแยกหรือไม่.... คงไม่อธิบายต่อหล่ะนะ...กลับไปอ่านเอง เพราะบางครั้งผมก็เน้นข้อความสีแดง ให้อ่านได้ชัดๆ หากแต่ท่องแต่คำว่าแตกแยกๆๆๆๆๆๆๆ...และคำว่าความยุติธรรมในระบบราชการไม่ออก..ผมคงสื่อสารกับคุณไม่เข้าใจ...
โดย : maduiy    ไอพี : 118.172.128.237


ความคิดเห็นที่ 76
อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 18:57:34
น่าสังเวชใจจริงๆ อยู่สายงานสาธารณสุขเดียวกันแท้ๆแต่เอากระทู้ที่ไม่สร้างสรรค์ มาให้ทะเลาะกัน เพื่อแย่งกันเป็นใหญ่ เพียงแค่ตำแหน่งผอ.รพ.สต. หลายครั้งประสบการณ์ช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีกลัวคนที่อ้างว่าเป็นนักวิชาการที่จบการศึกษาสูง ประเทศชาติและวงการหมออนามัยจะวิบัติเพราะนักวิชาการที่มีหัวคิดแบบนี้แหละ โดยไม่ได้คำนึงถึงคุณประโยชน์ของรุ่นพี่ที่เบิกทางเดินมาจนทุกวันี้ ผมขอถามคำถามหนึ่งคนจบ 2 ปี จากวสส.กับจบ 4 ปีสาสุข จากสถาบันต่างๆ มาทำงานอยู่ที่ รพ.สต.ใครทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้มากกว่ากัน
โดย : หมออนามัย 39 ยะลา    ไอพี : 182.93.160.204


ความคิดเห็นที่ 77
อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 19:43:32
Maduiyลูกรัก...แม่อ่านทุกกระทู้ที่นู๋พยายาม
จะแสดงภูมิภายใต้จิตสำนึกที่ตกต่ำและอารมณ์
ที่ถูกกดดันด้วยอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็น
การที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างขาดซึ่งจริยธรรมและ
คุณธรรม...แม่จะสอนให้คิดเชิงบวกนะ...ลุงๆ
ป้าๆที่เขาได้ นวก.โดยที่นู๋คิดว่าได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
หรือเป็นธรรมอะไรทำนองนั้น..ต้องขอบคุณที่เขา
เหล่านั้นจดลิขสิทธิ์ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ไว้ให้
นวก.โดยเฉพาะ ไม่เกิน 10- 15 ปี คนเหล่านี้ก็
จะปลดระวาง และพวกนู่ที่เรียกตัวเองว่า นวก.
สายพันธ์แท้ ก็จะได้รับอานิสงฆ์ตำแหน่งนี้ อย่าง
สง่างามไงลูก...คิดดีดีเป็นมั๊ยจ๊ะ..
ปล.วอนเวปมาสเตอร์ลบกระทู้นี้เถอะค่ะ ดิฉันอ่าน
จนเจ็บเต้านมหมดแล้วค่ะ!!!!!
โดย : นัง ก.เดียวดาย    ไอพี : 223.204.51.202


ความคิดเห็นที่ 78
อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 20:56:09
อยากให้ท่านเจ้าของกระทู้เกาะติดการผลักดันพรบ.วิชาชีพด้วยครับ และการผลักดันการเพิ่มค่าตอบแทนของพวกเราชาวสาสุขด้วยครับ จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราชาวสาธารณสุขมิใช่น้อย
ปล.การตั้งชื่อกระทู้ ดับฝันผอ.ชำนาญการพิเศษ
ดูเหมือนเจ้าของกระทู้จะอยู่ฝ่ายตรงข้ามพระเอกนะครับ
ผมอ่านดูแล้วรุนแรงอยู่มิใช่น้อย
โดย : พอ.63    ไอพี : 180.180.174.225


ความคิดเห็นที่ 79
อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 22:47:55
อกพ. ของ กระทรวงขอยกเว้น และเทียบเคียงว่า เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 ตาม คห.41 ที่บอกว่าผมเข้าใจผิด แต่คำว่าสายงานเริ่มต้นระดับ 4...ผมเข้าใจว่าต้องใช้วุฒิในการรับราชการที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือระยะเวลาในการเรียนมากกว่า 4 ปี ..(ผมไม่แน่จว่าเข้าใจผิดหรือถูกนะครับ ช่วยเติมเต็มให้หน่อย)

แสดงว่าคุณจขกท.เข้าใจแล้วนี่ ว่า อกพ.เขาให้จบห.เริ่มต้นจากระดับ 4 และมีวุฒิ ป.ตรี ทางสาธารณสุข และประสบการณ์ 1 ปี(หรือป่าว) ก่อนปรับเข้าสู่ตำแหน่ง นวก.

ซึ่งคนละกรณีกับ จนท.ป่าม้วย จ้า
โดย : จ้า    ไอพี : 1.46.142.231


ความคิดเห็นที่ 80
อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 23:05:56
และก็เป็นอำนาจของ อกพ.ที่จะพิจารณาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง (มีอำนาจแค่ตอนปรับครั้งแรก ครั้งนั้น แค่นั้นเอง) โดยใช้อำนาจตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่

ซึ่งต่อไปตำแหน่งหัวหน้าเดิมที่เป็น จพง. ก็จะต้องสอบเปลียนสายงานก่อน เพราะไม่มีตำแหน่ง จบห.อีกแล้ว จ้า
โดย : จ้า    ไอพี : 1.46.142.231


ความคิดเห็นที่ 81
อังคาร ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 23:38:25
คห.79-80 ประเด็นอำนาจ อกพ. ตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ อันนี้แหละครับที่ผมคิดว่าไม่เป็นธรรม และไม่เป็นไปตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติครับ .... คือกรณีจะร้องเรียนของ จนท.ป่าไม้... ผมเข้าใจว่า เขาร้องเรียน อกพ. ที่ไม่นำธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยใช้ในการเข้าสู่สายงาน นักวิชาการมาบังคับปฏิบัติครับ (คือต้องมีผลสอบ) ...คห.77 ภาษาเขียนสะท้อนตัวตนได้หลากหลายแง่มุม และการศึกษาบ่งบอกถึงภาษาและสำนวนที่ใช้ ผมคงไม่คุยกับคุณครับ หากคุณไม่มีข้อเสนอหรือคิดเห็นก็ไม่ต้องเขียนให้เปลืองเนื้อที่ของเวปบอร์ดนะครับ... ท่าน คห. 78 ผมตั้งชื่อกระทู้เพื่อให้ชวนติดตาม ตามความเห้นที่ 63 ที่ตอบไปแล้วครับ และได้รับการปักหมุด ก็บรรลุตามวัตถุประสงค์หล่ะครับ สำหรับการผลักดันวิชาชีพ ผมเคยติดตามในช่วงระยะเวลาหนึ่งเด๋ววันหลังค่อยเปิดประเด็น นะครับ...ดูสังคมที่นี่คงไม่ใช่สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเท่าที่ควร กรณีที่เสนอมาผมคิดว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากครับ ค่อยคุยในโอกาสมาถึงนะครับ (ผมอาจตั้งชื่อกระทู้หวือหวาเกินไป แต่หากเรียบง่ายๆ มันคงไม่มีคนสนใจเปิดอ่านครับ)
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.128.237


ความคิดเห็นที่ 82
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:39:34
เพื่อนผมเป็น จพ.6 สอบ นว.พร้อมกัน ปรากฏว่าเพื่อนผมสอบไม่ได้ แต่ผมสอบได้ แต่ผมต้องเป็น นว.5 ก่อนปรับแท่ง แต่เพื่อนผมเลือก บริหาร6
แล้วเป็นงัยครับ....
เพื่อนผมเป็นชำนาญการโดยไม่ต้องทำ อวช. แต่ผมต้องทำ และต้องรอให้ครบเวลาอีก
เซ็งโคตรโคตร
โดย : ยุติธรรมสุดสุด    ไอพี : 183.88.8.190


ความคิดเห็นที่ 83
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:15:30
สังคมของการเรียนรู้มีหลายอย่างมีทั้งดีและไม่ดีสร้างสรรค์และสร้างความแตกแยก จะสังเกตว่ากรณีของท่านเจ้าของกระทู้เป็นการ สร้างความแตกแยกมากกว่าการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเป็นการทวงถามความยุติธรรมซึ่งก็ไม่ผิด ที่ว่าแตกแยกก็คือ เกิดการตอบโต้ไปมาของผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ซึ่งก็ไม่มีท่านใดถูกหรือผิด แต่มันสร้างความแตกแยกระหว่าพวกเราด้วยกัน หากท่านอยากเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์น่าจะเป็นกระทู้ที่พวกเราร่วมกันต่อสู้ เช่นพรบ.วิชาชีพ การเรียกร้องค่าตอบแทน การต่อสู้ให้จพ.ชำนาญงานหัวหน้าสอ.ได้เป็นอาวุโส เหล่านี้จะช่วยให้พวกเราได้ประโยชน์มากกว่านะครับ
สรุปในความคิดของผมกระทูนี้เป็นการเรียนรู้ที่สร้างความแตกแยกในองค์กร เอาไว้ให้ระบายอารมณ์ของบางคนก็แค่นั้นเอง ผมคงจะไปติดตามต่อสู้ผลักดันเรื่องวิชาชีพการเรียกร้องค่าตอบแทน การต่อสู้ให้จพ.ชำนาญงานหัวหน้าสอ.ได้เป็นอาวุโส และผอ.รพ.สต.ได้ชำนาญการพิเศษ ถึงแม้ตัวผมไม่ได้ประโยชน์ แต่ก็เพื่อให้พี่ๆๆเพื่อนๆๆน้อง คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย เอวัง
ชีวิตลิขิตไม่ได้เอง
โดย : พอ.63    ไอพี : 125.26.162.174


ความคิดเห็นที่ 84
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:01:07
เมื่อก่อน นวก ไม่สามารถเป็น หน.สอ.ได้
หน.สอ.เดิม มาจาก จพ.เป็น จบห.

และเมื่อก่อน จบห.มีวุฒิ ป.ตรี ปรับ นวก
จบห.ไม่มีวุฒิ เป็นแค่ จพ.(เหลือน้อย)

เดี๋ยวนี้ ส่วนใหญ่ ผอ.รพ.สต.ก็คือ นวก

อนาคต ยุบ จพ. เป็น นวก กันหมด
ใครได้ประโยชน์................ไอ้(...)
อยากให้แพทย์เป็นผอ.หรืองัย
ย้ายไป รพ.ซิ ไอ้(...)
โดย : สาสุข นคร    ไอพี : 118.172.191.77


ความคิดเห็นที่ 85
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:38:33
เห็นด้วยกับ คห.77 และ 84 ต้องมองไปข้างหน้า เพื่ออนาคต นวก.รุ่นลูกรุ่นหลาน จะได้ขึ้นเป็นหัวหน้า จากตำแหน่งนวก.ของพวกพี่ ป้า น้า อา เริ่มแรกอาจมีคนบางส่วนเจ็บบ้าง แต่อย่างว่าเพื่อการปูรากฐานในอนาคต
โดย : มองไปข้างหน้า    ไอพี : 125.26.174.42


ความคิดเห็นที่ 86
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:34:05
กระทู้นี้สร้างความแตกแยกให้พี่น้องสาธารณสุขผิดกันใจกัน คนตั้งกระทู้คิดดีหรือยัง ขอเชิญชวนว่าอย่าตอบกระทู้นี้เลยนะ มันไม่สร้างสรรค์
โดย : คนอ่านกระทู้    ไอพี : 113.53.159.60


ความคิดเห็นที่ 87
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 21:48:32
เห็นด้วยกับคห.86เจ้าค่ะ..เจ้าของกระทู้เป็นโรคจิตชนิหนึ่ง
ที่ต้องการสร้างความแตกแยกในองค์กรและเพียงเช็ค
เรทติ้งของตนเองเท่านั้น...ลาก่อนเจ้าหมาดู่..แม่เอาเวลาไปสีซอให้ควายฟังดีกว่า..อิอิอิออออออออ
โดย : นัง ก.เดียวดาย    ไอพี : 223.207.168.173


ความคิดเห็นที่ 88
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 21:54:32
ผมว่ารอฟังศาลปกครองดีกว่าไหม เถียงกันไม่ได้ประโยชน์ อะไรเลย เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่78และ85 ตำแหน่งเข้าแท่งเลยมานานแล้ว
โดย : เพชรบุรีครับ    ไอพี : 113.53.196.244


ความคิดเห็นที่ 89
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 22:30:26
อดีตปล่อยมันไป อยู่กับปัจจุบันดีกว่า The End.........
โดย : ผอ.รพ.สต.อนบ.    ไอพี : 223.205.78.210


ความคิดเห็นที่ 90
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 22:54:50
เรียนทุกท่านที่เข้ามาอ่านในกระทู้นี้ครับ ภายใน 1-2 อาทิตย์นี้ ผมคงไม่ได้ติดตามเข้ามาอ่านในเวปแห่งนี้เพราะมีราชการไป ตวจ...จากประเด็นที่ผมนำมาเสนอ....ผมต้องบอกว่าไม่ใช่กรณีของผม แต่เป็นการนำเอาเรื่องของเพื่อนข้าราชการต่างกระทรวง มาเล่าให้ฟัง....เพื่อให้พวกเราได้เห็นการเรียกข้องทวงสิทธิให้มีการปฏิบัติให้ที่เท่าเทียมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังที่เคยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาช้านาน...แต่มีเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาอ่านบางคนก็มองว่าประเด็นที่นำเสนอเป็นการสร้างความแตกแยก บางคนก็ไม่เข้าใจอย่างกรณี คห 84 ท่านคงไม่เข้าใจประเด็นจริงๆ คืออะไร.. ประเด็นที่นำเสนอคืออยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้มีการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างที่เคยปฏิบัติ ไม่ใช่ออกระเบียบหรือกติกา ยกเว้นอย่างกรณีนี้ (ตาม คห.80) และหากมีไม่การเรียกร้อง ในอนาคตจะไม่มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกหรือครับ เช่น ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ให้นายแพทย์ปฏิบัติการ เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ทาง อกพ. อาจออกระเบียบอะไรมาก็ได้ คนชนะเป็นผู้เขียนกติกาครับ พวกเราเป็นเพียงผู้เล่น อกพ.กระทรวง มีตัวแทนจากหมออนามัยกี่คน สัดส่วนกี่เปอร์เซน ผมอยากให้มีการถกด้วยเหตุและผล ประเด็นนี้เป็นประเด็นเริ่มต้นให้มีการจุดประกายการค้นคว้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น เพื่อให้พวกเราค้นคว้า กฏ ระเบียบ ข้อบัญญัติ มาวิจารณ์เสนอความเห็น...ร่วมกัน ซึ่งจะนำมาสู่อุปนิสัยในการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างมีเหตุผล และหลักการ/หลักฐานรองรับ ผมไม่ได้เรียนกฏหมาย และชอบในประเด็นที่สนใจเท่านั้น คิดว่าเมื่อสังคมพวกเรามีความตื่นตัวในเรื่องนี้ จึงจะนำประเด็น การผลักดันนโยนบาย พรบ.วิชาชีพ และิื่อื่นๆ ให้มาถกกันต่อไป ตามข้อเสนอของ คห. 78

ทั้งหมดที่นำเสนอ...ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับ คนเรามีพื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน วัยวุฒิ คุณวุฒิ ไม่เหมือนกัน ย่อมมองปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน การมีความเห็นที่แตกต่าง หรือแม้กระทั่งการเรียกร้องให้มีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานที่เคยปฏิบัติ บางคนเข้าใจว่าเป็นการสร้างความแตกแยก ... ผมคิดว่าที่นี่คือสังคมของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับตำบลตามชื่อของเวป พวกเราส่วนใหญ่มีพื้นฐานการเรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอนเรื่องหลักการและเหตุผล...และผมเข้าใจว่าที่นี่เป็นสังคมของผู้มีประสบการณ์ ของผู้ที่มีความรู้ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ ใช้เหตุและผลในการวิเคราะห์ พิจารณาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน สุดท้าย ....ทำให้ผมเจอความจริงที่นี่ก็ไม่แตกต่างจากสังคมอื่นๆ เท่าใดนัก ...ผมคงขอกล่าวลา และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกระทู้นี้ครับ รบกวนท่านเวปมาสเตอร์ช่วยลบทิ้งด้วย หากท่านหรือเสียงส่วนใหญ่คิดว่าเป็นการสร้างความแตกแยก....อนึ่งหากมีความคืบหน้า ในประเด็นตัวอย่างที่ผมยกมาเล่าให้ฟัง..ผมคงกลับมาแจ้งความเคลื่อนไหวให้ทราบอีกครั้ง แม้จะมีบางท่านไม่อยากให้มีการนำเสนอในประเด็นนี้อีกก็ตาม


หวังว่า ข้อความ "เห็นต่างแต่ไม่แตกแยก" คงมีเพื่อนสมาชิกเคยอ่านผ่านสายตาบ้างทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าในเวปบอร์ดนี้ หรือเวปอื่นๆ และคงมีเพื่อนสมาชิกหลายๆ ท่านจะเข้าใจในประเด็นที่นำเสนอบ้างไม่มากก็น้อย
ขอขอบคุณเพื่อนหมออนามัยที่ติดตามเปิดเข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็น และขออภัยทุกท่านที่ผมมีความเห็นแตกต่างจากท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.132.152


ความคิดเห็นที่ 91
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 06:04:24
วิญญูชา ย่อมพิจารณาได้

คุณ จขกท. อย่าเพิ่งน้อยใจครับ

เห็นด้วย ใครได้หรือเสียประโยชน์
ไม่สำคัญเท่า ระบบราชการต้อง
ธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ความเป็นธรรม
แก่คนในระบบ มิใช่เอื้อกะใคร วิชาชีพใด
วิชาชีพหนึ่ง อย่างเช่นปัจจุบัน

ความจริงน่าจะมีคนฟ้อง อกพ.ที่กำหนด
บางตำแหน่งล็อคไว้ให้ "แพทย์" ด้วยนะ
ลองไปไล่เรียงดูมีเยอะมากในกระทรวงเรา
ที่แพทย์ไม่ทำหน้าที่แพทย์มาทำหน้าที่ที่ไม่ถนัด
ในการบริหาร
โดย : ให้กำลังใจ จขกท.    ไอพี : 118.173.109.170


ความคิดเห็นที่ 92
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 06:16:54
ให้หลายๆท่านที่อ่านกระทู้ เปิดใจให้กว้าง เปิดหู เปิดตาให้มากๆๆ ท่านจะเห็นอะไรดีๆๆ อีกมาก ผมให้กำลังใจคุณ เจ้าของกระทู้ ผมไม่มีส่วนได้เสียอะไร แต่ได้อ่านกระทู้ของคุณแล้ว รู้สึกว่าฟ้านอกกะลามันยังกว้างอีกมาก ขอบคุณอีกครั้ง
โดย : ชายขอบ    ไอพี : 125.26.73.187


ความคิดเห็นที่ 93
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 07:32:05
ขอสนับสนุนความคิดเห็นที่90 91 92 อย่าน้อยใจนะครับ มีข่าวคืบหน้า ก็มาเล่าสู่กันฟัง ย่อมมีคนทั้งชอบและไม่ชอบ เรื่องธรรมดาของมนุษย์ จะเป็นแฟนคลับติดตามต่อไปครับ
โดย : เพชรบุรีครับ    ไอพี : 125.27.148.203


ความคิดเห็นที่ 94
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 08:13:07
ขอให้กำลังใจเจ้าของกระทู้ด้วยนะคะ ติดตามการตอบคำถาม

ประการแรกที่ขอชื่นชมคือการตอบคำถามด้วยถ้อยคำที่สุภาพ ซึ่งส่วนตัวอ่านแล้วขอชื่นชมนะคะ

ประการที่สองคือโลกทัศน์ที่กว้างไกล ในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆเพียงแต่ไม่มีใครทราบเท่านั้นเอง การทำให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมหมออนามัยเอง ส่งผลดีต่อการปฏิบัติในรุ่นต่อไป ถ้าเราวางรากฐานที่ดีไว้แล้วด้วยความถูกต้องชอบธรรม จะช่วยลดการขัดแย้งลงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
โดย : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    ไอพี : 118.173.142.65


ความคิดเห็นที่ 95
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:44:45
จขกท. จากคำถาม - คำตอบของท่านคิดว่าท่านไม่ใช่เด็กอมมือ ไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีวุฒิภาวะ ฉะนั้นย่อมพิจารณาได้ด้วยเหตุด้วยผลว่าเรื่องที่มานำเสนอไม่ใช่เรื่องผิดอะไร ต้องเชื่อมั้นสิครับ เพียงแค่ลมปาก ใจก็ฝ่อซะแล้ว ส่วนใครที่พูดส่อเสียดหรือบอกแตกแยก นั่นคือผู้ที่กลัวจะเสียผลประโยชน์ ยอมรับความจริงไม่ได้ รอก่อนซิครับ ให้ศาลท่านพิจารณาและตัดสินก่อน แต่ก็ยอมรับว่างานนี้มีคนเสียมากกว่าคนได้ แต่ความจริงก็คือความจริงวันยังค่ำ
โดย : ขงเบ้ง    ไอพี : 125.26.165.94


ความคิดเห็นที่ 96
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:03:48
ถ้าอ้างความเป็นธรรมแล้วผมคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นด้วยกับการโล๊ะแล้วรวบมาโดยตลอด..แต่ก็เห็นตากันอยู่เพื่อนพ้องน้องพี่กันทั้งนั้น...(สำคัญก็แต่ว่าหลังๆมาเค้าไม่เคยเห็นหัวเราซะเท่าไหร่)...ความก้าวหน้านับว่าเป็นสามัญธรรมดาที่พึงได้รับในชีวิตราชการ...แต่การได้มาก็ควรให้มีความสง่าเพื่อเพิ่มเสริมความภาคภูมิใจ...ความเป็นธรรมกับความสงบสุขและการอมความทุกข์ยังอยู่ควบคู่กัน...บ้างก็ว่ายอมเสียสละทั้งๆที่เป็นสิทธิก็มี
โดย : กพ.รุ่น2    ไอพี : 113.53.207.0


ความคิดเห็นที่ 97
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:07:43
ระบบซีเดิมก็ดีอยู่แล้ว.......
ยอมรับกันได้อยู่แล้ว ....มาเปลี่ยนก็ยุ่งยากมีทั้งคนที่ได้เปรียบและเสียเปรียบ
โดย : กันตนา    ไอพี : 180.183.73.113


ความคิดเห็นที่ 98
ศุกร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:33:00
สนับสนุนMaduiy
สนับสนุนMaduiy
สนับสนุนMaduiy
โดย : นวก.สอบได้มาครับ    ไอพี : 118.172.167.8


ความคิดเห็นที่ 99
เสาร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:30:42
ตอนที่พวกคุณเป็น นวก .7
หัวหน้าสอ.เป็นซี6
ไม่เห็นมีหนสอ.คนไหนออกมาโวยวายโจมตีพวกคุณเลยนะ
หน.สอ.เขายอมรับในกฏ ระเบียบ กติกาทุกอย่าง
เปลี่ยนจากจท.บริหาร6 มาเป็นนักวิชาการชำนาญการ
หน.สอ.ก็ไม่ได้เรียกร้อง แต่กระทรวงเสนอกพ.ให้เทียบเคียงตำแหน่งทางการบริหารเป็นนักวิชาการได้
จริง ๆ เป็นการลดตำแหน่งด้วยซ้ำ
แต่เพื่อสะดวกในการจำแนกตำแหน่งที่มีวุฒิปริญญาตรีเป็นตำแหน่งทางวิชาการ ท่านที่จบไม่ตรงสายเลยเปลี่ยนตำแหน่งเป็นจพ.อาวุโสไป
ดูพวกคุณร้อนรนกันจริงกับเรื่องตำแหน่งผอ.รพ.สต.
พวกคุณทำไม่ไม่คิดว่าอีกหน่อยถ้ารุ่นพี่เกษียณไปพวกคุณก็มีโอกาสได้ขึ้นมาสุ๋ตำแหน่งนี้ หรือไม่ก็พวกรุ่นน้อง ๆ ของคุณ หรือจะเป็นแพทย์มาเป็นผอรพ.สต. หน.สอ.ก็ไม่เดือดร้อนอะไร
เมื่อไหร่พวกคุณจะหยุดอิจฉาตาร้อนและสร้างความแตกแยกเสียที พยาบาลวิชาชีพเขาก็ยังไม่เดือดร้อนเท่าพวกคุณ หยุดเถอะนะกับเรื่องนี้ ทำงานตามหน้าที่ของคุณไป
โดย : ผอ.รพ.สต.ป.โท    ไอพี : 118.172.127.85


ความคิดเห็นที่ 100
เสาร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 20:05:48
สนับสนุนจขกท. และคห.ที่95-96
คนที่เสียผลประโยชน์มักจะอ้างคูๆข้างๆ
ให้กำลังใจ จขกท. คุณทำได้ดีแล้ว สู้ต่อครับ
โดย : เกียรติยศศักดิ์ศรี    ไอพี : 113.53.47.165


ความคิดเห็นที่ 101
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 07:23:08
อย่างน้อย จขกท.ก็ทำสำเร็จในแง่การตลาดจากการตั้งชื่อหัวข้อ (RE เกินร้อย!!)...อย่าเพิ่งน้อยใจ!
อ่านตั้งแต่ คห.1-100 ขอออกความเห็นหน่อยละกัน... จับใจความได้ว่า จขกท.มุ่งประเด็นที่ว่า "ระเบียบปฏิบัติกำหนดว่า การเข้าสู่ตำแหน่ง นวก. ต้องมีผลสอบภาค ก ของ กพ.และทำมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว การมาปรับ จบห.เป็น นวก.เลยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรมกับผู้ที่มีผลสอบ"
ผมเลยขอแสดงความคิดเห็นด้วยละกัน (เห็นกระทู้แล้วว่าจะไม่อ่าน ดันอ่านมาเป็นชั่วโมง!)
1. หน.สอ.(จ.18 คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 4-6) ระเบียบกำหนดให้มาจาก จพง.3-5 เพราะเมื่อก่อน ใน สอ.มีแต่ จพง.
2. ต่อมา ทั้งจากการผลักดันของ จนท.สอ. และผู้เกี่ยวข้องในการเพิ่มความก้าวหน้าในตำแหน่งของ จนท.สอ. กระทรวงฯจึงได้เพิ่มตำแหน่ง นวก.ใน สอ.1 ตำแหน่ง โดยปรับ จ.18 ของ จพง. 1 ตำแหน่ง ใน สอ.ให้เป็นเลข นวก. จึงมีการสอบเปลี่ยนสายงานของ จพง.ที่จบ ป.ตรี และปรับเข้าสู่ตำแหน่งตามเงื่อนไข (มีผลสอบ จ.ตรง, มีผลสอบ จ.ไม่ตรง ฯลฯ) รวมทั้ง หน.สอ.(จบห.)ที่มีวุฒิ ป.ตรี ก็ไปสอบเพื่อปรับเปลี่ยนสายงานเป็น นวก.เช่นกัน (จากหัวหน้ามาเป็นลูกน้อง) แต่(ส่วนใหญ่)ก็ยอมเพราะเห็นว่า นวก.เวิร์กสุดๆ!!55 (ซี7)
3. เนื่องจาก ตำแหน่ง หน.สอ.ระเบียบไม่ได้แก้ไขไปด้วย ที่มาจึงยังต้องมาจาก จพง.เหมือนเดิม เรียกว่า แก้ให้แต่แก้ไม่หมด (นวก.ไม่มีสิทธิ์ เพราะไม่มีกำหนดในระเบียบการสรรหา) เลยเกิดภาวะ หน.ซี 6 ลูกน้อง ซี7, ลูกน้องจบปริญญา หน.ไม่มีปริญญา!!....แต่ก็อยู่กันมาได้ด้วยดีแบบพี่แบบน้อง (รึป่าว?).....
โดย : nothing at all    ไอพี : 125.26.123.209


ความคิดเห็นที่ 102
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 07:34:10
....ต่อ....
4. มาล่าสุด เกิดการปฎิรูประบบราชการ 2 ครั้งใหญ่ ครั้งแรก ปี 46-50 (ทบทวน-เตรียมการ โดยเฉพาะการยกเลิกระบบซี เปลี่ยนเป็นระบบแท่ง) และครั้งที่ 2 ปี 51-55 (ปรับจริง เมื่อ 11 ธค.51) ...อ้าง ก.พ.ร.
ซึ่งสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ร่วมกับกพ., สภาพัฒฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ โดยให้อำนาจแก่ คณะกรรมการ อนุกรรมการชุดต่างๆ ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ ปรับปรุง แก้ไข โดยเฉพาะการจัดสรรบุคลากรภาครัฐในสายงานต่างๆ จากระบบ ซี เดิม เข้าสู่ระบบแท่งในปัจจุบัน และส่งให้ ก.พ.ร.เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และ/หรือให้ความเห็นชอบ โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และผ่าน ครม.ตามกระบวนการจนสู่การนำมาใช้ ซึ่งกฏหรือระเบียบใหม่อาจยกเลิกหรือยกเว้นกฏระเบียบเดิมบางประการที่เคยปฏิบัติได้ (อ้าง...เวบไซต์ ของ ก.พ.ร.)
โดย : nothing at all    ไอพี : 125.26.123.209


ความคิดเห็นที่ 103
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 07:41:54
5. ในกรณี ของการปรับตำแหน่ง จบห.เป็น นวก.(แท่งวิชาการ) กรณีมีวุฒิปริญญาตรงสายงาน โดยไม่ต้องมีผลสอบภาค ก.ตามระเบียบเดิม นั้น ยอมทำได้ตาม "กฏหมายมหภาค" โดยสาระที่ว่า กฎหมายไม่มีผลให้โทษย้อนหลัง ดังนั้น หน.สอ.เดิม ที่มีตำแหน่ง (จ.18) เป็น จบห.ก็เป็นตำแหน่งบริหารที่ถูกต้องตามกฏหมาย เมื่อ ระเบียบปรับยุบตำแหน่ง กลุ่มนี้ก็ยังคงเป็น หน.สอ.เช่นเดิมไม่ว่าจะปรับไปเป็น นวก. หรือ จพง.(จึงได้มีรายละเอียดปลีกย่อยประกอบในการปรับเข้าสู่แท่งวิชาการ หรือ ทั่วไป) โดย ก.พ.ร. เห็นว่า จบห.ที่มีวุฒ ป.ตรี เป็นสายงานที่เกื้อกลู กับ นวก. ในที่นี้สามารถทำได้เพราะถือว่าเป็นบทเฉพาะกาล
และเมื่อเปรียบเทียบก็ไม่ได้ทำให้ นวก.เดิมในหน่วยงานเสียประโยชน์แต่อย่างใด..(ย้ำ! ประโยชน์ที่มีอยู่เดิม)...เพราะก็ยังเป็น นวก.เหมือนเดิม จ.18 เดิม (แต่อาจเสียความรู้สึก..! และประโยชน์ในอนามคต เพราะถ้าอยากเป็นหัวหน้าต้องไปเอาตำแหน่งที่ว่างซึ่งมีไม่มากหรือรอเกษียณ จึงไม่เกี่ยวกับข้อกฏหมายในที่นี้)
..บทสรุป... ....หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน...... ...ทอง! นานแค่ไหน อยู่ที่ไหนมันก็คือ ..ทอง!..
... พิจารณาเองคับ!... (รักนะจ๊ะ...คนดีของฉัน!..จุ๊บๆ..)
โดย : nothing at all    ไอพี : 125.26.123.209


ความคิดเห็นที่ 104
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:42:50
ธรรมเนียมปฏิบัติของท่านอาจคับแคบไปนิดไปดู พรบ.ข้าราชการพลเรือนแล้ว การบรรจุแต่งตั้งแบ่งเปน 3 แบบ
1สอบ
2คัดเลือก
3พิเศษ
เพื่อความคล่องตัว
โดย : ฝายขวา    ไอพี : 118.172.216.76


ความคิดเห็นที่ 105
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:52:09
เห็นด้วย กับคุณ nothing at all และเห็นใจน้องๆ นวก.ที่เสียโอกาสและผลประโยชน์จากการเข้าแท่ง ผมอายุ ห้าสิบแล้ว ปีหน้าจะเกษียณตัวเอง ไม่ใช่เบื่ออาชีพนี้นะครับแต่รักและยังมีความสุขที่ได้ทำงานตรงนี้ แต่ผมเห็นว่า ยุคนี้เป็นยุคของน้องๆรุ่นใหม่ๆ น้องที่ทำงานอายุ สามสิบหกได้ผมฝาก รพสต.ที่ผมรักและทำงานมาตั้งแต่จบใหม่กับน้องเขาแล้ว ผมเกษียณแล้วจะไปท่องเที่ยว ที่บ้านปลูกมะพร้าวอ่อน+เงินบำนาญ คงพอเลี้ยงลูกและไปท่องเที่ยวกับภรรยาครับ
โดย : รักกันไว้    ไอพี : 125.25.121.33


ความคิดเห็นที่ 106
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:33:55
ลิงค์เพิ่มเติม คคห. 57 ครับ ว่าไม่ต้องมีผลสอบก็เข้าสู่ตำแหน่ง นวก. ได้ ช่วงเหตุการณ์ก่อนเข้าสู่ระบบท่งนะครับ

จริงๆ ลองเอา ว.10/2548 มาศึกษารายละเอียดดูก็ได้ มันมีแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขให้มาด้วยครับ แต่ยังหาไม่เจอ ว่า จพ.5 เป็น นวก.5-6 ยังไง จพ.6 /จบห.6 เป็น นวก.6-7 ยังไง

http://www.mohanamai.com/index.php?name=webboard&file=read&id=846
โดย : 222    ไอพี : 223.206.134.42


ความคิดเห็นที่ 107
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 19:55:37
น่าสงสารจริงๆๆๆแทนที่จะมาผลักดัน พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขกลับอิจฉากันเอง...สมแล้วที่วิชาชีพอื่นเค้ามองว่าเป็นของแถมของกระทรวงสาธารณสุข....
โดย : ลูกจ้างเงินเดือนของประชาชน    ไอพี : 125.27.142.241


ความคิดเห็นที่ 108
จันทร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:41:30
ครูเขาไปไกลกว่าเรามากเนื่องจากเขามีใจดวงเดียวกันในการรวมพลัง นี้เห็นเพื่อนได้ดีกลับอิจฉา แทนที่จะยินดีส่งเสริมกัน ถามตัวเองหน่อยว่าทำงานคุ้มค่าของเงินที่ได้ภาษีของประชาชนยังค่ะ เราต้องรักกันสิไม่ใช่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วดึงลงมา ดิฉันเป็นนวก.สอบมานะขอบอกเอาเวลาไปคิดเรื่องงานให้บริการประชาชนดีกว่ามั้ย (จิงจังไปนิด)
โดย : คิดทางบวก    ไอพี : 118.172.234.32


ความคิดเห็นที่ 109
จันทร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:18:16
ฮึ...ถ้าเรียนครูให้จบ(พ่อแม่ไม่มีเงินให้เรียนตลอดรอดฝั่ง)

ป่านนี้ เป็น ผอ.(ผัวอ้อย )ชัวร์ๆ เพราะเพื่อนๆ สอบติดครูทั้งเอกประถม ตอนนี้เป็น ผอ. ศึกษานิเทศน์ มีเงินค่าวิทยฐานะ ถ้วนหน้า คร้าบบบบบ

โชคดีนะ (องค์กรครู เขาแข็งแรง มีความเป็นวิชาชีพ)
โดย : เด็ก วค.    ไอพี : 118.172.160.235


ความคิดเห็นที่ 110
จันทร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:32:08
รอให้ศาลปกครองตัดสินออกมาก่อนเถอะถึงจะรู้ว่า
ฝันของใครดับกันแน่

ตอนนี้ก็ฝันลมๆแล้งๆ ไปก่อนนะ
ดีกว่าไม่กล้าฝัน
โดย : ผ่านมาเจอ    ไอพี : 118.172.124.98


ความคิดเห็นที่ 111
จันทร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 21:29:06
ฝากคุณ maduiy ช่วยติดตามหน่อยน่ะ เขาแค่รับฟ้องยังไม่ได้ชนะซะหน่อย อย่าเพิ่งดีใจ ถ้าชนะก็ช่วยบอกด้วย มันคงไม่จบง่ายๆ ละซิ เพราะกว่าจะได้เข้ามาถึงจุดนี้เขามีคณะกรรมการกลั่นกรองตั้งหลายชุด ถ้าชนะแล้วบอกด้วย เจ้าหน้าที่บริหารเก่าจะได้ฟ้องกลับบ้าง มันคงไม่จบง่ายๆหรอก ต้องสืบพยานอีกหลายปาก ทีนี้ฝุ่นจะไก้ตลบ กพ.แน่นอน
โดย : หมออนามัยคนเหนือ    ไอพี : 118.172.80.125


ความคิดเห็นที่ 112
จันทร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 21:34:57
เพื่อน ๆ ชาวสาสุขทุกท่าน
1. ความยุติธรรมไม่มีในโลก
2. คนเราเกิดมาวาสนาไม่เท่ากัน
3.เก่งไม่เก่งไม่สำคัญ คนเก่งตายก่อนก็มาก
ถามใจตัวเองว่าสุขใจมั้ยที่ได้ทำ
อย่าลืม "ชีวิตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข"
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ 2"
ฃาตินี้หรือชาติหน้าบอกไม่ได้ แต่ชาตินี้ขอสร้างบารมีด้วยคำว่าเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ อ้อคิดบวกเข้าไว้ ก็สุขใจนะ
โดย : ไม่อยากแตกแยก    ไอพี : 125.27.118.7


ความคิดเห็นที่ 113
อังคาร ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:30:56
ผมเห็นด้วยกับ จขกท.นะ ที่ อกพ.ไม่สมควรแต่งตั้ง จบห. มาเป็น นวก.หรอก เพราะถ้าพิจารณาจากภาระงานแล้ว
จบห.สมควรเข้าสู่แท่งอำนวยการมากกว่า ตามภาระงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ถ้า จนท.ป่าไม้ ฟ้อง อกพ.แล้วชนะ พวกผมจะฟ้องบ้าง เพื่อหาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ไม่รู้ว่าพิจารณากันยังไง มอบหมายภาระงานแบบอำนวยการ แต่ให้ลงสู่ตำแหน่งนักวิชาการ แท่งวิชาการ

ผมสงสาร พี่ๆ จบห.แก่ๆ หัวหน้าสอ.เดิม ต้องมาเป็น จพ. แต่ต้องมีความรับผิดชอบงานในลักษณะอำนวยการ ภาระงานที่แสนยิ่งใหญ่ แต่ตำแหน่งเล็กนิดเดียว อกพ.ทำไปได้
โดย : หมอฯ    ไอพี : 116.58.231.242


ความคิดเห็นที่ 114
อังคาร ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:50:21
แบบเดิมก็ดีอยู่แล้ว

พอตั้งแบบใหม่ ระบบใหม่ขึ้นแล้วมีปัญหา แล้วจะเปลี่ยนแปลงไปใย

บ้าป่าว เนี่ย

เอาระบบเดิม ซี กลับมาเถอะนะ ดีไหมจ๊ะ
โดย : เซ็งกะบ๊วย    ไอพี : 118.172.160.90


ความคิดเห็นที่ 115
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 08:55:21
คห.103

"กฏหมายมหภาค" คือกฎหมายอะไร? มีในตำราเล่มไหน? ช่วยอธิบายหน่อย

เคยได้ยินแต่ หมวดกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง ที่สาระสำคัญเป็นการกล่าวถึงการจัดระเบียบแห่งองค์การทางปกครอง แต่ผมไม่เคยได้ยินชื่อ "กฎหมายมหภาค"
โดย : สงสัย    ไอพี : 203.113.122.154


ความคิดเห็นที่ 116
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:27:15
ผอไม่ได้ชำนาญการพิเศษ ไอ้ชำนาญการก็อย่าหวังว่าจะได้และลูกจ้างนวก.ก็อย่าหวังว่าจะได้บรรจุ เล่นมาตัดขากันเองอยู่อย่างนี้นะ
โดย : ผู้อยากเห็นความก้าวหน้าของนวกสส.    ไอพี : 125.26.211.198


ความคิดเห็นที่ 117
ศุกร์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 20:10:46
มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
ตาม พรบข้าราชการปี 2551 เขายกเลิก ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมดเช่น เจ้าหน้าที่บริหารการเงินการบัญชี ถ้ามีวุฒิปริญญาตรีทางการเงินและบัญชีก็ก็ปรับเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุขถ้ามีวุฒิทางสาธารณสุขหรือเกี่ยวข้องก็ปรับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขได้ครับ มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านและก็เป็นได้ครั้งเดียวชี้แจงศาลปกครองคงเข้าใจยกเว้นคนที่ชี่แจงศาลปกครองไม่เขาใจเองก็อาจมีผลได้ครับ
โดย : หมอนามัย25 ปี    ไอพี : 223.204.175.124


ความคิดเห็นที่ 118
เสาร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:48:37
กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายมหาชนที่กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารราชการและกำหนดอำนาจให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นกฎหมายที่ศึกษาและวิเคราะห์ถึงโครงสร้างระบบบริหารราชการและการจัดกลไก ของรัฐ กฎหมายปกครอง อาจแยกได้เป็น กฎหมายปกครองมหภาค และ กฎหมายปกครองจุลภาค

กฎหมายปกครองมหภาค ได้แก่ การศึกษาของกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ โครงสร้าง กลไก การจัดระบบข้าราชการของรัฐ เป็นต้น

กฎหมายปกครองจุลภาค ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์คำสั่งของฝ่ายบริหาร มติคณะรัฐมนตรี คำวินิจฉัยของคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนคำพิพากษาของศาล เพื่อที่จะได้ประเมินผล วิเคราะห์แนวทางการใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่และองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดต่าง ๆ ที่รัฐได้ตรากฎหมายจัดตั้งขึ้น

โดย : หมออนามัยคนเหนือ    ไอพี : 118.172.67.69


ความคิดเห็นที่ 119
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 19:59:38
มันเป็นเรื่องความอยากครับ อยู่ที่ว่าอยากได้อารัย
ผ้มอยากได้ความเป็นพี่น้อง
ตะก่อนไม่มี1800 900
ไม่มีค่าเวร
ไม่มี ซีึ7
ไม่มีอารัยที่นอกจากเงินเดือน
ก้อมีความสุขนะมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีความรัก,,เข้าใจ
แต่ตอนนี้อารัยว้า...........................มีแต่...........
โดย : เคโรโระ    ไอพี : 122.155.36.94


ความคิดเห็นที่ 120
จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:43:41
มันก็น่าสงสารอยู่นะ คนที่มีผลสอบ แต่เป็น จพ.สธ.ระดับ ๖ แต่ยอมลดซี มาเป็น นวก.๕ และต้องรอปรับ ชำนาญการอีกหลายปี แต่บางคนผลสอบไม่มี ขึ้นพรวดเลย น่าเห็นใจ
โดย : นวกด    ไอพี : 61.19.66.127


ความคิดเห็นที่ 121
จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 20:22:20
จบโทมาก็หลายปีแย้วว...แต่ก็ยังให้กรูเป็นแค่ จพ. อารายหว่าเนี๊ยยย

ทำไม ไม่ปรับให้กรูเป็น นวก.แบบง่ายๆ อย่าง หน.สอ.มั่งวุ๊ยยยยย

เสียเวลา เสียกะตังค์ อุตส่าห์ไปเรียนมา.....ฮ่วยๆๆๆ
โดย : 111    ไอพี : 118.172.166.153


ความคิดเห็นที่ 122
อังคาร ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:23:04
บ่นไปก็ได้แค่นั้น สู้ทำงานอยู่กับชุมชน เลื่อนขั้นดีกว่า ถ้าเบื่อ ไม่ชอบ ก็ลาออกไป เบื่อพวกป่วนกระทู้
โดย : คนทำงาน    ไอพี : 61.19.66.183


ความคิดเห็นที่ 123
พุธ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 22:19:18
คิดอะไรได้ก็ทำกันไป ถูกหรือไม่ถูกใจก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล สำคัญอยู่ที่เหตุผล ปทัสถานบางอย่างถ้าไม่ถูกต้องก็น่าจะแก้ไข เช่นการคอรัปชันกันจนเป็นเรื่องปกติ ก็น่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่อบอกให้สังคมได้รับรู้ว่ามันไม่ปกตินะ ..... โดยส่วนตัวก็ขอชื่นชมทุกความคิดเห็น...ก็น่าจะเป็นข้อคิดอะไรบางอย่างให้กับใครหลายๆ คน
โดย : คิดมากไปเปล่า    ไอพี : 61.19.65.29


ความคิดเห็นที่ 124
เสาร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:18:03
แพทย์ มีแพทยสภาฯ สอบใบประกอบวิชาชีพฯผ่านก่อนบรรจุ

พยาบาลวิชาชีพ มีสภาการพยาบาล สอบใบประกอบวิชาชีพฯผ่าน ก่อนบรรจุ

นักวิชาการสาธารณสุข ไม่มีสภาวิชาชีพ ต้องสอบภาค ก ข ค ก่อน ผ่านแล้ว รอตำแหน่งและอัตราว่าง จึงจะได้บรรจุ
ก.สาธารณสุข ทำพิเรนทร์ บางกรณีไม่สอบภาค ก (ของ กพ.) ก็บรรจุ เฮ้อ มันไม่เป็นธรรม ก็ทำไปแล้ว...
โดย : สายลใชมวิว    ไอพี : 182.53.173.97


ความคิดเห็นที่ 125
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:38:28
เถียงกันทำมายคร้าบ กระทรวงอื่นๆเขาไปถึงไหนแล้วๆๆๆ
รักกันไว้เถิดพี่น้อง เพื่อ ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า 2543
โดย : โจโฉ    ไอพี : 125.25.88.241


ความคิดเห็นที่ 126
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:27:31
เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้ ผมไปสอบ นวก.ที่กระทรวงจัดสอบ ปี 41 ต้องเทียวไป กทม. 3 ครั้ง 1 สมัคร 2 สอบข้อเขียน(ข้อสอบ กพ.) 3 สอบสัมภาษณ์ บ่อยครั้งที่สายันต์ต้องเดินทางไป กทม. คนได้ก็มี คนตกก็เยอะ ภูมิใจมาก เมือเปรียบเทียบกันแล้ว นวก.ส้มเช้งเนี่ยเค้าสบายจัง ปรับขึ้นชำนาญการก็ไม่ต้องทำ อวช. เรารึลำบากแทบแย่ ทำอวช6กับ7 จนผมหงอกก้าวข้ามเยอะก่วาผมดำแล้วตอนนี้ ถ้าถอนทิ้งแล้วหัวล้านเลย อีกอย่างตำแหน่ง สสอ. ควรเปิดสอบแบบทั่วไปได้แล้ว อย่าจำกัดให้เฉพาะเจ้าพนักงานเกษียนหนังสือเลย(ผู้ช่วย สสอ.) จะลอกแบบกระทรวงครูก็ลอกให้หมด ใจกล้าหน่อย หัวหน้า สอ.จะได้ไปสอบมั่ง
โดย : superwit    ไอพี : 61.19.66.34


ความคิดเห็นที่ 127
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 22:57:24
ผอ.รพ.สต. ตอนนี้ไม่ได้ทำงานเชิงรุกเข้าถึงชาวบ้านมัวแต่นั่งฝัน เมื่อไหร่จะได้เป็น ผอ.เสียที มีแต่ซื้อผักชีเป็นเข่งนำมาปลูกที่ รพ.สต. ออกเยี่ยมบ้านตามสโลแกนใกล้บ้านใกล้ใจกันบ้าง ช่วยเหลือชาวบ้านให้มากกว่านี้
โดย : ชาวบ้าน    ไอพี : 118.173.133.115


ความคิดเห็นที่ 128
จันทร์ ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 20:46:51
ความคิดที่ 127 คงไม่ใช่ชาวบ้านหรอก ชอบป่วนคนอื่น เอาเวลาไปทำสิ่งดีๆให้ชุมชนดีกว่า ไม่สร้างสรรค์ มองโลกแง่ลบ ผมเองเป็น ผอ.รพ.สต.ตัวจริง ทำไมจะไม่ออกเยี่ยมบ้าน ชาวบ้านก็รู้ บ้านคนป่วยก็ทราบ คุ้มไหนก็ไปถูก คนเราน่ะ ถ้าทำดีแล้ว อยู่ไหนก็ได้ ตำแหน่งอะไรไม่เกี่ยง อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน คุณเองก็คงอยากเป็นแบบนั้นในอนาคต ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอก
โดย : ผอ.รพ.สต.(หมออนามัย)    ไอพี : 61.19.66.190


ความคิดเห็นที่ 129
อังคาร ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:04:27
ผมเป็นนว5อยู่ 5ปีกว่า จึงสามารถปรับ เป็น นว 6ได้ แต่รุ่นหลังปรับจพ 6 หนึ่งวัน แล้วเปลี่ยนเป็น จบห. 6 อีก หนึ่ง ต่อมาอีก สามเดือน ปรับเป็น นว6 ขั้นเงินเดือน ที่เป็น นว 5 อยู่ 5 ปีกว่า คงไม่มากหรอกครับ หากคิดเป็นเดือน แต่วาที่จริงแล้ว มีผลตลอดอายุราชการ แลกเปลี่ยนอีกมุมมองนะครับ
โดย : คิดเห็นที่แตกตางแต่ไม่แตกแยก    ไอพี : 118.172.76.201


ความคิดเห็นที่ 130
อังคาร ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:02:20
หลายมุมมอง หลายแนวคิด หลายจิต หลายใจ ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนอนามัยทุกคน เหนื่อยก็พักบ้าง ขอให้ทุกท่านสู้บนแนวทางของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ไม่ดูถูกความคิดและแนวทางที่เห็นต่างกับเรา...สู้ ๆ ต่อไป ....
โดย : คนอนามัยศรีสะเกษ    ไอพี : 122.155.36.201


ความคิดเห็นที่ 131
อังคาร ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:10:42
หลายมุมมอง หลายแนวคิด หลายจิต หลายใจ ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนอนามัยทุกคน เหนื่อยก็พักบ้าง ขอให้ทุกท่านสู้บนแนวทางของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ไม่ดูถูกความคิดและแนวทางที่เห็นต่างกับเรา...สู้ ๆ ต่อไป ....
โดย : คนอนามัยศรีสะเกษ    ไอพี : 122.155.36.201


ความคิดเห็นที่ 132
พุธ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:03:05
คิดสั้นตัดขากันเอง คิดอย่างอื่นเป็นมั๊ย บ้านเมืองจะได้เจริญ พวกโง่อิจฉากันเอง คิดแบบคนสมองน้อย
โดย : นวก ส้มหล่น    ไอพี : 223.204.70.13


ความคิดเห็นที่ 133
พุธ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 19:35:43
ไม่แปลกนะ มันเป็นเช่นนั้นเอง แต่ท่านถ้ารู้ไม่จริงอย่าดัดจริตเกินไปนะ ดูเรยา และพิกุลทองบ้าง
โดย : โด่    ไอพี : 182.53.61.125


ความคิดเห็นที่ 134
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:13:36
คิดกันแบบนี้งัย สา"สุข จึงเป็นแค่ สา"สุข ไม่เจรืญ
โดย : คนดอย    ไอพี : 182.53.246.27


ความคิดเห็นที่ 135
ศุกร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:26:59
ดิฉันเคยบอกแล้วว่า..นังหมาดู่..เจ้าของกระทู้นี้
มันเป็นโรคจิต..พอพวกเราเริ่มทะเลาะกัน..
มันก็มุดหัวนั่งไขว้ห้างหัวเราะคิกๆ..สะใจ....
วอนเวบมาสเตอร์ให้ลบกระทู้นี้ออก ก็ไม่เห็น
ทำอะไรให้ หรือต้องการให้สังคมเราแตกแยกกัน
...นี่เหรอคุณค่าของเวปหมออนามัย..เฮ้อ!น่าสมเพศ
โดย : นัง ก.เดียวดาย    ไอพี : 223.204.49.221


ความคิดเห็นที่ 136
เสาร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:30:47
เมื่อไหร่..หนอ..ศาลปกครองถึงจะตัดสิน...อยากรู้จัง...
โดย : ขงเบ้ง    ไอพี : 125.26.165.27


ความคิดเห็นที่ 137
อังคาร ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 07:41:41
ถ้าคิดว่าไม่เป็นธรรม ก็ควรให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคในอนาคต แต่ไม่ใช่หาเรื่องย้อนหลังกันไม่มีประโยชน์ สังคมวุ่นวาย ต้องมองไปข้างหน้าไม่ใช่หาเรื่องกัน คนที่เป็นหน.สอ.เดิมบางคนเจ้านายไม่ให้ไปสอบก็มี อ้างว่าให้จพ.ไปสอบก่อน บางคนสอบผ่านแต่ตอนบรรจุปรับสายงานก็ไม่ได้ เล่นเส้นสายกันอีก อย่ามองกฎระเบียบอย่างเดียว บางครั้งเป็นเรื่องของการเมืองด้วย กฏทุกอย่างเปลี่นแปลงได้ เพราะมนุษย์เป็นคนกำหนด การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งย่อมมีผลได้ผลเสียในแต่ละคนเป็นเรื่องธรรมดา แต่เรื่องความก้าวหน้ามันจะต้องเท่าเทียมกันทุกคนในองค์กร จงช่วยกันทำให้ทุกคนได้ทำชำนาญการพิเศษทุกคนเหมือนครูที่สอนเด็ก ห้าคนก็ทำได้
โดย : คุณปู่    ไอพี : 118.172.101.237


ความคิดเห็นที่ 138
อังคาร ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 21:43:22
หัวโขน ชุดแต่งองค์ แบบไหนก็ได้ แต่อยากให้พวกสาธารณสุขรักกันเหมือนครู อย่าให้แพทย์มากำหนดพวกเรา อย่ามองเราเหมือนๆอสม. จงทำความดี
โดย : เจ้ชุ    ไอพี : 118.173.115.68


ความคิดเห็นที่ 139
ศุกร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 10:57:02
เคยคิดกับปัญหานี้ เมื่อเขาได้ตำแหน่งนี้ ตอนที่เราไปสอบผมสอบ สองครั้ง ถึงผ่าน และได้เข้าสู่สายงานและก็ผ่านการทำ อวช.ซึ่งก็ติดเงื่อนเวลาอีก แต่เมื่อมาเห็นทาง กส.ทำก็รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ แต่ก็เก็บความรู้สึกนี้ไว้ แต่ก็ไม่ได้อิจฉาหรอกเพียงแต่ว่าถ้าจะง่ายแบบนี้ก็น่าจะเอื้อให้พวกเราที่เสียโอกาสมาก่อนบ้าง ถ้าแน่จริงกระทรวงควรมีแบบสอบถามพี่น้องเราทั่วประเทศดูบ้าง ว่าเขาคิดอย่างไร ตำแหน่งนักวิชาการที่เป็น สสอ. ปรับเป็น น.8 ก็น่าจะเปิดให้พวกเราที่เป็น น.7 เดิมสอบดูบ้าง ไม่ใช่ทำแค่เพื่อตนอย่างที่กลุ่ม สสอ.เดิมเรียกร้องเมื่อท่านสมประโยชน์น้องที่เดินเคียงบ่ามาขอเรื่องนี้ที่ กระทรวงท่านก็ไม่มีคำตอบให้เขาด้วย ถ้ามีผลมันก็น่าจะถึง ตำแหน่งใน สสอ.ด้วยครับ
โดย : คนสาธารณสุขเหมือนกัน    ไอพี : 110.77.139.141


ความคิดเห็นที่ 140
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 05:00:46
Maduity สงสัยจะเป็นตัวป่วนของจริงอย่างเขาว่า มาโพสแล้วคอมเม้นทำเนียนแล้วก้อหายไปบอกอีกสองสัปดาห์มาใหม่ เฉยเลย ป่วนสุดริด
โดย : นวก.    ไอพี : 125.26.246.108


ความคิดเห็นที่ 141
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 09:58:47
ความเป็นธรรมหาได้มีในกระทรวงสาสุขครับ ผมเห็นด้วยกัน ความเห็นที่ 6 เป็นอย่างยิ่ง ถ้าต้องการพลัง ผมอีกคนจะเป็นพลังให้ครับ
โดย : จพ.จบโท    ไอพี : 122.155.36.197


ความคิดเห็นที่ 142
ศุกร์ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 05:21:51
ท่าน maduiy ตอบด้วย คำพิพากษาออกมาหรือยัง เป็นอย่างไรบ้าง ถึงไหนแล้ว อยากรู้ครับ
โดย : คนชายแดน    ไอพี : 125.26.73.144


ความคิดเห็นที่ 143
จันทร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 09:34:48
ถ้าแน่ใจกํ็ควรฟ้องเลย ถ้าเขียนคำฟ้องไม่เป็น ผมจะช่วยเขียนให้
โดย : เบื่อคนใจแคบ    ไอพี : 180.180.134.80


ความคิดเห็นที่ 144
จันทร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 11:10:31
จะดับฝันรุ่นพี่ เอาหัวแม่ตีนคิดหรือไง
โดย : เบื่อคนใจแคบ    ไอพี : 180.180.131.171


ความคิดเห็นที่ 145
อังคาร ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 04:38:53
จะดับฝันรุ่นพี่ เอาหัวแม่ตีนคิดหรือไง
ผมถามหาความยุติธรรมครับ ขออภัยถ้าหากจะกระทบกระเทือนนักวิชาการ ส้มหล่น ก็น่าเห็นใจ แต่ ผมยืนยัน ความยุติธรรมในระบบ ต้องมี
โดย : คนชายแดน    ไอพี : 125.26.79.88


ความคิดเห็นที่ 146
อังคาร ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 10:16:23
แน่จริงก็ฟ้องเลยสิ รอทำไม คดีปกครองจะไม่มีการเทียบเคียงกันกับคดีอื่น ไม่ต้องรอคดีป่าไม้ตัดสิน เขียนฟ้องแบบธรรมดาไม่มีรูปแบบ ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร มีผลกระทบกับผู้ฟ้องคดีอย่างไร
โดย : ส้มหล่น    ไอพี : 122.155.36.118


ความคิดเห็นที่ 147
อังคาร ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 11:23:00
ดูจากเลข IP จขกท คงเป็นคนพะเยา เพราะใช้ของพะเยาเป็นส่วนใหญ่ มี แพร่ เชียงใหม่ พิดโลก บ้างประปราย เอ้า ผอ รพสต สสอ ในจังหวัดพะเยา ดูแลลูกน้องหน่อย เขาไม่ได้รับความเป็นธรรม เหอะๆ
โดย : นุ้ยศรี    ไอพี : 122.155.36.118


ความคิดเห็นที่ 148
จันทร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 16:32:45
เห็นด้วยกับ จขกท.ครับ ควรมีหลักเกณฑ์ที่ยุติธรรม ถ้ายังทำได้ แล้วน้องๆที่ไม่ได้เป็น หน.สอ.ที่จบปริญยาตรีตรงสายงานทำไใมไม่ปรับให้เขา
โดย : ผมเอง    ไอพี : 113.53.169.44


ความคิดเห็นที่ 149
อังคาร ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 21:34:40
เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้

แล้วถ้า สาย สา สุข เอาด้วย
ไม่ต้องไปรอผล จากป่าไม้

น่าจะเร่งผลความยุติธรรมจักบังเกิดผลกับพี่น้อง สา สุข ด้วย


น้องๆ ที่จบ ป.ตรี ทำไมไม่ได้ปรับเป็น นวก

นวก ส้มหล่น เพิ่งจบ ป.ตรี จะได้เป็น นวก ชำนาญการพิเศษ ซะงั้น

ขนาด พวก สสอ. เป็น นวก ชำนาญการพิเศษ เขายังต้องนับระยะเวลา การ จบ ป ตรี มาเลย

ผอ. ส้มหล่น กพ. ไม่เคยสอบ บางคนสอบไม่เคยผ่าน อวช ก็ไม่เคยทำ
รุ่นน้อง ผอ.รพ.สต. ส้มหล่น บางคนเห็นเขาเรียก ผอ. ก็หลงหัวโขนแล้ว บางคนกร่าง บ้าอำนาจกว่า แพทย์ ผอ.รพ.ซะอีก

สังคม ต้องการผู้กล้า เรียกร้องความยุติธรรม ครับโดย : นวก ภาค ก 17 ปี    ไอพี : 223.204.53.170


ความคิดเห็นที่ 150
พุธ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 18:15:45
ทะเลาะกันจัง พวกไก่ในเข่ง
1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3-5,6,7,8 (ป.ตรี)
2.เจ้าหน้าที่บริหารงานท้องถิ่น3-5 (ป.ตรี,เช่นพวกปลัด อบต.ฯลฯ)
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข,ขนส่ง,ป่าไม้,เกษตร,ฯลฯ3-5,6,7,8 (ไม่ระบุวุฒิ,กำหนดเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง)
เช่นอดีตนักวิชาการสาธารณสุข 5(สอบ กพ.) เปลี่ยนเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6-7--นวก.สส.ชำนาญการ--ปัจจุบัน จพ.อาวุโส
ไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกครับ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เตรียมตัวเองให้พร้อม ถ้าโอกาสมาถึงแล้วเราไม่พร้อมจะเสียดาย
โดย : หมอบ้านนอก    ไอพี : 118.172.203.10


ความคิดเห็นที่ 151
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 10:00:52
พวกเราคนทำงาน ตำแหน่งก็ไม่ได้กำหนดเอง มีแต่คนอื่นทำให้ เราก็เดินไปโดยดี จะทำอะไรก็ทำไป นวก.ชำนาญการ (ส้มหล่น) เขาไม่ได้มีความผิด ถ้าจะยุบจะเปลี่ยน ก็ได้ เห็นใจคนทำงานเพื่อพี่น้องในชุมชน หมู่บ้านด้วยครับ
โดย : คนสาสุข    ไอพี : 125.26.242.100


ความคิดเห็นที่ 152
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 10:03:17
ก็คงเหมือนกับปลัดกระทรวง ต้องทำตามนักการเมือง (รมต.)ทุกขั้นตอนนั้นแหละครับ
โดย : คนภูธร    ไอพี : 125.26.242.100


ความคิดเห็นที่ 153
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 10:07:00
ก็เป็นอย่างนี้ไง เอากระทรวงอื่นมาเทียบเคียงตลอด เอาเหตุการณ์อื่น มาพยากรณ์ชีวิตตัวเอง ไม่มีความมั่นใจ ทำงานเอาแต่ตามคำสั่ง
โดย : คนครบาล    ไอพี : 125.26.242.100


ความคิดเห็นที่ 154
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 15:43:15
จากการไปประชุมวิชาการที่เชียงราย 15 ก.ย.2554
อ.ดนุพงษ์ สาเขตร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สธ. แจ้งว่า
ผอ.รพ.สต.ชำนาญการพิเศษ
1. ต้องรับผิดชอบประชากร 5000 คนขึ้นไป
2. ต้องมีผู้ใต้บังตับบัญชาอย่างน้อย 4 คน(รวมลูกจ้าง)
3. ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างน้อย 5 ปี
4. ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ผอ.รพ.สต.

ขอแสดงความยินดีกับท่านที่มีคุณสมบัติครบตามนี้
โดย : ผอ.รพ.สต.ป.โท    ไอพี : 182.53.247.157


ความคิดเห็นที่ 155
เสาร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 00:19:19
แก้ไข150
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข,ขนส่ง,ป่าไม้,เกษตร,ฯลฯ 4,5,6,7,8 (ไม่ระบุวุฒิ,กำหนดเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง)
เช่นอดีตนักวิชาการสาธารณสุข 5 เปลี่ยนเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6-7--นวก.สส.ชำนาญการ--ปัจจุบัน จพ.อาวุโส
ไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกครับ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เตรียมตัวเองให้พร้อม ถ้าโอกาสมาถึงแล้วเราไม่พร้อมจะเสียดาย
หมายเหตุ;นักวิชาการฯชำนาญการ คือทั้งซี 6,7 แค่นั้นครับ ไม่ใช่เฉพาะซี 7
โดย : หมอบ้านนอก    ไอพี : 118.172.207.53


ความคิดเห็นที่ 156
เสาร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:02:57
คนขี้อิจฉา...55555
โดย : คนดวงดี    ไอพี : 122.155.36.100


ความคิดเห็นที่ 157
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 01:08:10
คหท*150* เพิ่มบุญพาวาสนาส่งด้วย
โดย : เด็กอนุบาล    ไอพี : 223.205.116.116


ความคิดเห็นที่ 158
อังคาร ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:59:45
ความสามัคคี ความเสียสละ มีกันบ้างเพื่อนๆ จบ วสส.มาด้วยกันทั้งนั้น เดี๋ยวแพทย์ พยาบาลเขามาอ่านจะหัวเราะเยาะเอา
ระวัง...ตาอินตานามัวแต่ทะเลาะกันตาอยู่จะคว้าไปกินซะ....
โดย : นวก.ชำนาญการ    ไอพี : 118.172.141.61


ความคิดเห็นที่ 159
อังคาร ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 20:53:30
มาแล้วค้า นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ( ผอรพสต) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

1000 แห่งแรก กำลังประเมินตามนโยบายรัฐบาลนี้
โดย : สาสุข51    ไอพี : 118.172.162.78


ความคิดเห็นที่ 160
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 22:13:04
Up Date....

เท่าที่ทราบ ผู้บังคับบัญชาไกล่เกลี่ยขอให้ถอนเรื่องจากศาลปกครองแล้วครับ...

แต่ผมพอจะได้รับทราบและแนวทางที่เป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วหล่ะ... อยากฟังความเห็นอ่ะคับ.... พวกเราจะวิพากษ์ วิจารณ์อย่างไร ขอเป็นวิพากษ์นะครับ บนพื้นฐานของหลักวิชาการ อย่าเอาอคติ ความชอบ โมหะจริต มาเป็นประเด็น คุยกับผม 555 เผลอๆ ผมจะไม่ตอบนะครับ

และว่างๆ ผมจะมาอัพเดตนะ....ไม่หนีไปไหน ของไปตาม ข่าว Hacker ที่ถูกจับกุมหน่อย กำลัง Hot และ in trend ดีคับ
โดย : Maduiy    ไอพี : 118.172.134.112


ความคิดเห็นที่ 161
เสาร์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 22:42:58
จะเถียงกันไปใย กฎหมายยังไม่รองรับเลย ก็ยังเป็น สอ.นะแหละให้แพทย์มันหลอกใช้ไปวันๆ ถ้าจริงใจ คงออกกฎหมายยกฐานะเป็น รพ.สต.ไปแล้ว การออกคำสั่ง รรก.ผอ.รพ.สต.ก็ไม่ได้แตกต่างไปกับไปหา จ.เภสัชมายัดให้ สสอ.8 นะแหละ
ทุกวันนี้ได้กันครบซะที่ไหน เรียก ผอ.ไปก็อายปาก อายราชการสังกัดอื่น เขารู้กันหมดแล้ว ก็หนังสือราชการที่ออกอยู่ทุกวันมันฟ้องกันเห็นๆ.....
โดย : ิbad hrd system    ไอพี : 223.204.19.43


ความคิดเห็นที่ 162
จันทร์ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:35:45
ไม่ได้เข้าเวปนี้มานาม แต่เมื่อเข้ามาอ่าน ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกไหม่ หรือเป็นประโยชน์ ต่อสังคมคนอนามัยเลย เพราะส่วนมากก่อตั้งกระทู้เพื่อหาคำตอบ ประโยชน์ของตนเอง หยุดแทะเนื้อขาตนเองเถอด ถ้าเป็นอย่างนี้อีกเมื่อไหร่หนอ พี่น้องข้าจะอยู่กันอย่างมีศักดิ์ศรีซะที จงเป็นสุขและสันติเถอดมนุษย์
โดย : พอ.41    ไอพี : 118.172.235.207


ความคิดเห็นที่ 163
อาทิตย์ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 13:39:59
ให้ นวก.ในรพ.สต. ทุกคนมีสิทธิ์ได้ชำนาญการพิเศษ ก้อจบเรื่อง
โดย : ค.คน    ไอพี : 118.174.97.235


ความคิดเห็นที่ 164
จันทร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 00:19:27
ค่าของพวกเรา..บริการดี ประชาชนรัก เชื่อถือ สุดยอดดแล้ว
อย่างอื่นมีแต่กำไร
ช่วยกันเชิดชูเกียรติกัน ให้กำลังใจกัน คือคุณค่าที่ควรแสดงออกกว่าทำอย่างอื่น
โดย : kree    ไอพี : 180.180.17.14


ความคิดเห็นที่ 165
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:52:51
สะพานมันแคบ ก็แบ่งปันกันทะยอยข้าม ที่สุดก็ได้ข้ามกันทุกคน คนอยู่ข้างหน้าก็ให้ข้ามไปก่อน ให้กำลังใจกันครับ เลือดมันข้นกว่าน้ำวันยังค่ำและครับ พี่น้อง........
โดย : chitchai    ไอพี : 180.183.197.252


ความคิดเห็นที่ 166
อาทิตย์ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 14:24:15
เอ อันนี้ ไม่ทราบ จะมีความคิดเห็นอย่างไรดี ถ้าฟ้อง ต้อง ขึ้นไป ถึง กพ. เพราะว่าเป็น ผู้กำหนด ตำแหน่ง ไม่ใช่ หรอ ครับ พี่ๆ ที่ เป็น จบห. แล้วเป็น นวก. เค้า ก้อ เดินไม่ตามข้อกำหนดของ ก.พ. ไม่ใช่ หรอครับ ดังนั่น ผม คิดว่า ไม่น่าจะมีผล เท่าไร ในฐานะ ที่เป็น นวก. แต่กำเนิด (จบ สาย 3 เดิม) นิ ก็ไม่มีความเห็นอะไรมาก ถามว่าเป็นคู่แข่ง ไหม ก็ ใช่ อยู่ รู้สึก เสียเปรียบไหม ก็ มีอยู่ แต่ จะว่า พี่ๆๆ เค้า ผิดไหม ก็ไม่ผิด นิครับ ทุกคนเดินตาม ก.พ. กำหนด ดังนั้น มีอย่างเดียว ฟ้อง คนทำเรื่อง ละ ซิ ครับ หึหึ
โดย : เด็ก สาย 3    ไอพี : 118.175.120.49


ความคิดเห็นที่ 167
จันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:57:23
น่าสงสารคนกระทรวงนี้ โจมตีกัน55555
ดูกระทรวงศึกษา เขาไปถึงไหนกันแล้ว ชำนาญการพิเศษเขาได้ถ้วนหน้า ได้ง่ายมากด้วย เดือนละ 11000 บาท ผอ.เขาก็มีอำนาจจริงๆนะ ไม่เหมือน ผอ.รพ.สต.หรอก ไม่มีอำนาจไรเลยยังอิจฉากันอยู่อีก 666666
โดย : คนภาคตะวันใต้เฉียงตก    ไอพี : 113.53.201.225


ความคิดเห็นที่ 168
ศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 09:33:29
คนที่เขาได้เป็น นวก.ที่มาจาก จบห. 6 เขาก็จบปริญาญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ต้องผ่านงานการเป็นหัวหน้าสถานีอนามัยมายาวนาน ต้องต่อสู้ความยากลำบาก(ต้องมีประสบการณ์)อยู่ ๆ แค่ จพ.เขาไม่ปรับหรอกครับ การแต่งตั้งก็เป็นไปตามระเบียบ กพ. การเป็นผู้บริหารต้องอยู่ที่ความสามารถ (ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม)หลาย ๆ องค์ประกอบ ขนาดผมเป็น 7 แล้วเข้าแท่งไม่จบปริญญาตรีทางสาธารณสุขศาสตร์เขาก็ไม่ปรับเป็น นวก. เป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ได้กำหนดเป็นฐานการพิจารณา คงมีทั้งชอบใจ และไม่ถูกใจบ้างเป็นธรรมดา ขอให้ตั้งใจทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพก็จะบรรลุความตั้งใจครับ
โดย : เกษม จพ.อาวุโส    ไอพี : 125.27.112.205


ความคิดเห็นที่ 169
เสาร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 06:20:53
ชอบๆ...ไก่ในเข่ง
โดย : น้อง    ไอพี : 182.53.148.158


ความคิดเห็นที่ 170
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:32:58
กพ. อกพ. ยุบไปเลยก็ดี
โดย : ชำนาญงาน    ไอพี : 118.172.212.94


ความคิดเห็นที่ 171
จันทร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 14:45:11
ทำงานให้คุ้มค่ากับเงินเดือนดีกว่า..อายชาวนาที่ส่งเรียน
โดย : จีร    ไอพี : 101.109.20.90


ความคิดเห็นที่ 172
อังคาร ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 10:27:37
วิเคราะห์บอล ผ่านมือถือ App Android ฟรี
โดย : ดาว    ไอพี : 118.172.21.48


ความคิดเห็นที่ 173
อังคาร ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 10:28:01
ร้านทำ ป้ายเชียงใหม่ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง งานโฆษณาทุกชนิด ป้ายโฆษณา ป้ายไวนิลราคาถูก ตู้ไฟ นามบัตร car wrap
โดย : โอีต    ไอพี : 118.172.21.48


ความคิดเห็นที่ 174
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 11:49:58
ให้กำลังใจเจ้าของกระทู้ครับ
โดย : อ    ไอพี : 125.26.148.32


ความคิดเห็นที่ 175
จันทร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 13:04:30
คุณ modiiy มาดูตรงนี้ซิของกรมราชทัณฑ์ จบห.ราชทัณฑ์ 6-7 เดิม กมฯปรับเข้าแท่งวิชาการ เค 2 ถึง 3000 คน นวก จริงตอนนั้นมีไม่ถึงพัน รวมเค1 ด้วย ศาลปกครองให้ จบห คืนแท่งที่ควรคือ แท่งโอ ตั้งแต่มีค 54 ผมพยายามหาดู กรมฯเขาเก็บเงียบเลย แต่คนก็รู้กันหมดทั้งกรมหละ จะไปขอคัดที่ศาลก็ลำบาก ก็รอดูอยู่ จะมีใกล้เคียงก็คำสั่งศาลปกครองที่ลงใน กระทรวงยุติธรรม บอร์ดแสดงข้อคิดเห็นแล้วก็ไปหาอ่านฉบับเต็มจะเข้าใจ กพ.ตอนนี้ครับ
โดย : คนผ่าน    ไอพี : 61.7.252.101


ความคิดเห็นที่ 176
อาทิตย์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:06:29
เป็น นวก.7 มา15 ปี ยังได้แค่ เค 2 ครับ
โดย : นวก.อาวุโส 555    ไอพี : 171.4.135.49


ความคิดเห็นที่ 177
จันทร์ ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 12:42:09
เจ้าของกาจู๋มาเปิดประเด็นแล้วหายเงียบ
โดย : คานผ่น    ไอพี : 61.7.252.101


ความคิดเห็นที่ 178
จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:00:53
ตกลง นวก.สส.ที่ไม่ได้การสอบ (หน.สอ.เดิม) เขาเป็น นวก.ที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ไหม รีบๆทำกันหน่อยนะ เพราะเขากำลังจะยุบรวมตำแหน่งเพื่อเอาเงินมาเป็นค่าใช้จ่าย ในการขอเป็นชำนาญการพิเศษของเขาอยุ่ เดี๋ยวน้องๆจะไม่มีตำแหน่งให้เหลือบรรจุ
โดย : นวก.ที่ผ่านการสอบ    ไอพี : 110.77.156.174


ความคิดเห็นที่ 179
พุธ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:52:14
ใช่ๆๆๆๆสู้ๆเค้านะคะกรมป่าไม้ อานิสงค์จะได้มาถึงสธ.ด้วยผลบุญแรงนะคะเนี่ย....
โดย : เห็นด้วยเป็นที่สุด    ไอพี : 180.180.206.127


ความคิดเห็นที่ 180
อังคาร ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:37:46
เรียนพี่ๆที่ทำงานกระทรวงสาธารณสุขที่แสดงความเห็นในเว็ปทุกท่านจากกรณีการปรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน...มาเป็นนักวิชาการ...โดยไม่ต้องผ่านการสอบไม่สามารถกระทำได้ด้วยเหตุผล 1.ก.พ.อ้างว่ามีการประชุม อ.ก.พ.วิสามัญครั้งที่ 15/2551 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 ว่ามีการประชุมร่วมระหว่าง ก.พ.และส่วนราชการ(ในที่นี้หมายความรวมถึงกระทรวงสาธารณะสุขด้วย) แต่มีพี่ที่ป่าไม้ทำหนังสือไปที่ ก.พ.และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ แล้วมีหนังสือก.พ.ที่นร 1008.3.2/138 ลว.8 ก.พ.2555 แจ้งว่ามีการประชุมแต่ไม่ได้จดบันทึกการประชุมไว้ และหนังสือ ก.พ. ที่ นร1006/ว15 ลว.28 มิ.ย.2547(ยังคงมีผลใช้บังคับ)ได้กำหนดหลักเกณท์ไว้ว่าการจะย้ายหรือโอนข้าราชการฯที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก 3 ผู้นั้นจะต้องสอบแข่งขันได้และบัญชียังไม่ถูกยกเลิก อีกทั้งก.พ.ไม่เคยมีมติใดๆที่เป็นการยกเว้นในกรณีนี้(หนังสือก.พ.แจ้งให้ปรับตำแหน่ง ไม่ใช่มติก.พ.แต่เป็นเพียงความเห็นของข้าราชการ 1คนใน ก.พ. หนังสือที่เป็นมติดูได้จากเลขที่หนังสือที่ไม่มีจุด เช่น นร1008/ว..) และเรื่องนี้ในส่วนของป่าไม้ไม่ได้ถึงครูอังคณาแน่ แต่ตอนนี้ถึงมือ ปปช.แล้ว
โดย : ยุติธรรม    ไอพี : 58.181.143.164


ความคิดเห็นที่ 181
อังคาร ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 22:08:54
น่าจะยุบทิ้งไปเลย ก.พ. หลอกลวงก่อนจะเข้าแท่งก็บอกสายวิชาการจะมีความก้าวหน้า แต่พอเข้าแท่งแล้วพวกจบป.ตรีระดับชำนาญการดันได้เงินเดือนน้อยกว่าคนที่ไม่มีวุฒิ ป.ตรีไม่รู้ ก.พ.ใช้อวัยวะส่วนไหนคิด มีอย่างที่ไหนไปรวบตำแหน่ง ซี ๗ และซี ๘ จากพวกไม่มีวุฒิ ป.ตรี ไว้ด้วยกัน เป็นอาวุโสเพดานเงินเดือนขั้นสูงเกือบ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่พวกที่บรรจุจากวุฒิ ป.ตรี ดันรวบ ซี ๖ และซี ๗ ไว้ด้วยกัน และมีเพดานเงินเดือนขั้ขสูง ๓๙,๖๓๐ บาท อย่างนี้จะไปเรียนสูงๆทำไม ก.พ.
โดย : ทัศนีย์    ไอพี : 58.8.16.74


ความคิดเห็นที่ 182
จันทร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 12:29:45
มาดูตรงนี้ครับ กรณีจนทบริหารงานราชทัณฑ์ 6,7,8 ไม่เคยผ่านหรือครองสายงานเริ่ม 3,4 ไม่มีภาค ก. กพ. ท่านว่า พวกเขาจะอยู่แท่งไหน ระดับไหน
โดย : หงอย    ไอพี : 61.7.252.101


ความคิดเห็นที่ 183
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:10:36
เรียนพี่หงอย(ความเห็นที่ 182)ครับ กรณีของพี่จะต้องไปดูไปดูหนังสือ ก.พ.1008/12 ลว.11ธ.ค.2551 ประกอบ 1008/44 พ.ศ./2553 ครับ แต่ในเบื้องต้นเชื่ิอได้ว่าน่าจะอยู่ในแท่งทั่วไปดั่งที่ป่าไม้กำลังฟ้องคดีอยู่ที่ศาลปกครอง ปปช. และผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดย : ยุติธรรม    ไอพี : 58.8.131.241


ความคิดเห็นที่ 184
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16:05:00
ฟ้องจะเอาแท่งวิชาการ หรือให้ปลดจากแท่งวิชาการครับ เพราะ ตามคำถามพวกเขากลายเป็น นักทัณฑวิทยาชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ตามลำดับ
โดย : หงอย    ไอพี : 61.7.252.101


ความคิดเห็นที่ 185
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:37:52
ผมว่าจะทำยังไงก็ได้ขอให้ดูความเหมาะสมไม่เล่นพักเล่นพวกและรักองค์กรหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งเป็นแหล่งรวมสหวิชาชีพ ถ้าเป็นพยาบาลไม่ต้องพูดถึงความก้าวหน้าแต่สายงานอื่นทั้งทำงานหนักและทุ่มเท ทำไมความก้าวหน้ากับสู้ครูที่รับผิดชอบเพียง1ห้องนักเรียน15คนไม่ได้ พูดแล้วเจ็บใจจริงๆ พวกเดียวกันแต่ไม่รักกันมีอีโก้สูง พวกเทวดาให้สำนึกรักกันให้มากๆเราต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกันฝ่าฟันเพื่ออนาคตของเราขององค์กรคุณจะได้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชนต่อไป..............
โดย : อนามัยบุรีรัมย์?    ไอพี : 101.51.162.221


ความคิดเห็นที่ 186
จันทร์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 15:14:04
คดีไปกองอยู่ที่ศาลปกครอง แล้วเงียบสนิท ไม่มีความคืบหน้า 3-4 ปี แล้ว อีก 7 ปีเกษียร ตูไม่ทันแล้ว คงแค่ชำนาญการ
โดย : หงอยจริงฯ    ไอพี : 61.7.252.101

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ชื่อของท่าน :
ใส่รหัสตัวเลขหรืออักษรไทยที่ท่านเห็นจำนวน 4 หลัก
ลงในช่องนี้


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanziro@gmail.com
เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป        คณะกรรมการสมาคมหมออนามัย
        ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ การบริโภคยาสูบ

May 2016
SunMonTueWedThuFri Sat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
[9162] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9161] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9160] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9159] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9158] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9157] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9156] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9155] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9154] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9153] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9152] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9151] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9150] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9149] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9148] http://www.mohanamai.com/index.php?name=webboard&a...
จิปาฐะ

ใบสมัครสมาชิกหมออนามัยHome     About us     News     Knowledge     Webboard     Contact us     Admin
Copyright © 2005 administrator All rights reserved.
ติดต่อผู้ดูแล kanziro@gmail.com
Special thank mocyc.com edit by zone-teen.com

Powered by Mohanamai.com